New International Version - UK

Psalm 139

Psalm 139

For the director of music. Of David. A psalm.

You have searched me, Lord,
    and you know me.
You know when I sit and when I rise;
    you perceive my thoughts from afar.
You discern my going out and my lying down;
    you are familiar with all my ways.
Before a word is on my tongue
    you, Lord, know it completely.
You hem me in behind and before,
    and you lay your hand upon me.
Such knowledge is too wonderful for me,
    too lofty for me to attain.

Where can I go from your Spirit?
    Where can I flee from your presence?
If I go up to the heavens, you are there;
    if I make my bed in the depths, you are there.
If I rise on the wings of the dawn,
    if I settle on the far side of the sea,
10 even there your hand will guide me,
    your right hand will hold me fast.
11 If I say, ‘Surely the darkness will hide me
    and the light become night around me,’
12 even the darkness will not be dark to you;
    the night will shine like the day,
    for darkness is as light to you.

13 For you created my inmost being;
    you knit me together in my mother’s womb.
14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made;
    your works are wonderful,
    I know that full well.
15 My frame was not hidden from you
    when I was made in the secret place,
    when I was woven together in the depths of the earth.
16 Your eyes saw my unformed body;
    all the days ordained for me were written in your book
    before one of them came to be.
17 How precious to me are your thoughts,[a] God!
    How vast is the sum of them!
18 Were I to count them,
    they would outnumber the grains of sand –
    when I awake, I am still with you.

19 If only you, God, would slay the wicked!
    Away from me, you who are bloodthirsty!
20 They speak of you with evil intent;
    your adversaries misuse your name.
21 Do I not hate those who hate you, Lord,
    and abhor those who are in rebellion against you?
22 I have nothing but hatred for them;
    I count them my enemies.
23 Search me, God, and know my heart;
    test me and know my anxious thoughts.
24 See if there is any offensive way in me,
    and lead me in the way everlasting.

Notas al pie

  1. Psalm 139:17 Or How amazing are your thoughts concerning me

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 139

Psalmul 139

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Doamne, Tu mă cercetezi şi mă cunoşti!

Tu ştii când stau jos şi când mă ridic
    şi de departe îmi cunoşti gândurile.
Tu îmi cercetezi cărarea şi culcuşul
    şi toate căile mi le ştii îndeaproape.
Nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze,
    că Tu, Doamne, îl şi cunoşti pe de-a-ntregul.

Tu mă învălui pe dinapoi şi pe dinainte
    şi-Ţi pui mâna peste mine.
O asemenea cunoştinţă este prea minunată pentru mine:
    este atât de înaltă, încât nu o pot pricepe.

Unde să plec dinaintea Duhului Tău,
    unde să fug dinaintea feţei Tale?
Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo!
    Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo!
Purtat de aripile zorilor,
    mă aşez la capătul mării,
10 dar şi acolo mâna Ta mă conduce
    şi dreapta Ta mă apucă.

11 Dacă aş spune: „Sigur întunericul mă va ascunde,
    iar lumina dimprejurul meu se va preface în noapte“,
12 nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine;
    noaptea luminează ca ziua,
        iar întunericul este ca lumina.

13 Tu mi-ai întocmit rărunchii;
    Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele.
14 Te laud că sunt o făptură atât de minunată
    – minunate sunt lucrările Tale! –
        şi sufletul meu ştie foarte bine aceasta.
15 Oasele mele nu erau ascunse de Tine
    când am fost făcut într-un loc ascuns,
        când am fost ţesut în adâncimile pământului.
16 Când eram doar un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau,
    iar în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte
        mai înainte să existe vreuna din ele.

17 Cât de greu de pătruns îmi sunt gândurile Tale, Dumnezeule!
    Cât de mare este numărul lor!
18 Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.
    Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19 Dumnezeule, de l-ai ucide pe cel rău!
    Depărtaţi-vă de la mine, ucigaşilor!
20 Ei, care vorbesc de Tine în chip nelegiuit,
    duşmanii Tăi, care Îţi folosesc Numele în mod nesăbuit!
21 Să nu-i urăsc pe cei ce Te urăsc, Doamne?
    Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
22 Îi urăsc cu o ură desăvârşită:
    pentru mine, ei sunt nişte duşmani.

23 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima,
    încearcă-mă şi cunoaşte-mi frământările!
24 Vezi dacă sunt pe o cale rea
    şi du-mă pe calea veşniciei!