New International Version - UK

Psalm 138

Psalm 138

Of David.

I will praise you, Lord, with all my heart;
    before the ‘gods’ I will sing your praise.
I will bow down towards your holy temple
    and will praise your name
    for your unfailing love and your faithfulness,
for you have so exalted your solemn decree
    that it surpasses your fame.
When I called, you answered me;
    you greatly emboldened me.

May all the kings of the earth praise you, Lord,
    when they hear what you have decreed.
May they sing of the ways of the Lord,
    for the glory of the Lord is great.

Though the Lord is exalted, he looks kindly on the lowly;
    though lofty, he sees them from afar.
Though I walk in the midst of trouble,
    you preserve my life.
You stretch out your hand against the anger of my foes;
    with your right hand you save me.
The Lord will vindicate me;
    your love, Lord, endures for ever –
    do not abandon the works of your hands.

Het Boek

Psalmen 138

1Een lied van David.

Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.
Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.
In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan
en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.
Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost.
Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.
U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.
Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde
U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.
Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet,
want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot.
De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer
op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is.
Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer,
houdt U mij vast.
U houdt de woede van mijn vijanden bij mij weg
en bevrijdt mij door uw kracht.
De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor mij afloopt.
Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat het werk dat U bent begonnen,
niet halverwege ophouden.