New International Version - UK

Psalm 137

Psalm 137

By the rivers of Babylon we sat and wept
    when we remembered Zion.
There on the poplars
    we hung our harps,
for there our captors asked us for songs,
    our tormentors demanded songs of joy;
    they said, ‘Sing us one of the songs of Zion!’

How can we sing the songs of the Lord
    while in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand forget its skill.
May my tongue cling to the roof of my mouth
    if I do not remember you,
if I do not consider Jerusalem
    my highest joy.

Remember, Lord, what the Edomites did
    on the day Jerusalem fell.
‘Tear it down,’ they cried,
    ‘tear it down to its foundations!’
Daughter Babylon, doomed to destruction,
    happy is the one who repays you
    according to what you have done to us.
Happy is the one who seizes your infants
    and dashes them against the rocks.

Nkwa Asem

Nnwom 137

Israelfo abooboodi

1Yɛtenaa Babilon nsubɔnten ho. Ɛhɔ na yesui bere a yɛkaee Sion no. Yɛde yɛn asanku sensɛn nnua a ɛbemmɛn hɔ so. Wɔn a wɔkyeree yɛn dommum no ka kyerɛɛ yɛn se, yɛnto nnwom mfa nnye wɔn ani. “Monto Sion ho dwom.” Ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi ato dwom ama Awurade wɔ ananafo asase so? Sɛ me werɛ fi wo Yerusalem a, ɛnsɛ sɛ mitumi bɔ sanku no bio! Sɛ mekae wo na mannwene wo ho sɛ m’ahosɛpɛw a, ɛnsɛ sɛ mitumi to dwom bio.

Awurade, kae nea Edomfo yɛe da a wɔfaa Yerusalem dommum no. Kae nea wɔka tii mu no se, “Bubu no gu fam!” no. Babilon, wɔbɛsɛe wo. Nhyira nka nea obetua mo nea moyɛ yɛn no so ka; nea ɔfaa mo nkokoaa na ɔpɛtɛw wɔn ɔbotan so no.