New International Version - UK

Psalm 129

Psalm 129

A song of ascents.

‘They have greatly oppressed me from my youth,’
    let Israel say;
‘they have greatly oppressed me from my youth,
    but they have not gained the victory over me.
Ploughmen have ploughed my back
    and made their furrows long.
But the Lord is righteous;
    he has cut me free from the cords of the wicked.’

May all who hate Zion
    be turned back in shame.
May they be like grass on the roof,
    which withers before it can grow;
a reaper cannot fill his hands with it,
    nor one who gathers fill his arms.
May those who pass by not say to them,
    ‘The blessing of the Lord be on you;
    we bless you in the name of the Lord.’

Swedish Contemporary Bible

Psalms 129

Psalm 129

Förtröstan trots förföljelse

1En vallfartssång.

”De har förtryckt mig mycket ända från min ungdom,”

ska Israel säga,

2”de har förtryckt mig mycket ända från min ungdom.

Men de har inte besegrat mig.

3Min rygg är sönderplöjd av dessa plöjare,

de har dragit långa fåror.

4Men Herren är rättfärdig.

Han har skurit av de gudlösas band.”

5Alla som hatar Sion

ska vända tillbaka i skam.

6De blir som gräs på taket,

som vissnar innan det börjar växa.

7Den som skördar får inte en handfull av det,

och ingen binder samman en kärve av det.

8Och ingen som går förbi dem ropar:

Herrens välsignelse är över er!

Vi välsignar er i Herrens namn.”