New International Version - UK

Psalm 124

Psalm 124

A song of ascents. Of David.

If the Lord had not been on our side –
    let Israel say –
if the Lord had not been on our side
    when people attacked us,
they would have swallowed us alive
    when their anger flared against us;
the flood would have engulfed us,
    the torrent would have swept over us,
the raging waters
    would have swept us away.

Praise be to the Lord,
    who has not let us be torn by their teeth.
We have escaped like a bird
    from the fowler’s snare;
the snare has been broken,
    and we have escaped.
Our help is in the name of the Lord,
    the Maker of heaven and earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.