New International Version - UK

Psalm 121

Psalm 121

A song of ascents.

I lift up my eyes to the mountains –
    where does my help come from?
My help comes from the Lord,
    the Maker of heaven and earth.

He will not let your foot slip –
    he who watches over you will not slumber;
indeed, he who watches over Israel
    will neither slumber nor sleep.

The Lord watches over you –
    the Lord is your shade at your right hand;
the sun will not harm you by day,
    nor the moon by night.

The Lord will keep you from all harm –
    he will watch over your life;
the Lord will watch over your coming and going
    both now and for evermore.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121

Psalmul 121

Un cântec de pelerinaj

Îmi voi ridica ochii spre munţi:
    de unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul meu vine de la Domnul,
    Care a făcut cerurile şi pământul.

El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul,
    Păzitorul tău nu va dormita.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme,
    Păzitorul lui Israel.

Domnul este păzitorul tău,
    Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
Soarele nu te va bate în timpul zilei,
    nici luna – în timpul nopţii.

Domnul te va păzi de tot ce este rău;
    El îţi va păzi sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
    de acum şi până în veac!