New International Version - UK

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Let Israel say:
    ‘His love endures for ever.’
Let the house of Aaron say:
    ‘His love endures for ever.’
Let those who fear the Lord say:
    ‘His love endures for ever.’

When hard pressed, I cried to the Lord;
    he brought me into a spacious place.
The Lord is with me; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?
The Lord is with me; he is my helper.
    I look in triumph on my enemies.

It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in humans.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.
10 All the nations surrounded me,
    but in the name of the Lord I cut them down.
11 They surrounded me on every side,
    but in the name of the Lord I cut them down.
12 They swarmed around me like bees,
    but they were consumed as quickly as burning thorns;
    in the name of the Lord I cut them down.
13 I was pushed back and about to fall,
    but the Lord helped me.
14 The Lord is my strength and my defence[a];
    he has become my salvation.

15 Shouts of joy and victory
    resound in the tents of the righteous:
‘The Lord’s right hand has done mighty things!
16     The Lord’s right hand is lifted high;
    the Lord’s right hand has done mighty things!’
17 I will not die but live,
    and will proclaim what the Lord has done.
18 The Lord has chastened me severely,
    but he has not given me over to death.
19 Open for me the gates of the righteous;
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord
    through which the righteous may enter.
21 I will give you thanks, for you answered me;
    you have become my salvation.

22 The stone the builders rejected
    has become the cornerstone;
23 the Lord has done this,
    and it is marvellous in our eyes.
24 The Lord has done it this very day;
    let us rejoice today and be glad.

25 Lord, save us!
    Lord, grant us success!

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord.
    From the house of the Lord we bless you.[b]
27 The Lord is God,
    and he has made his light shine on us.
With boughs in hand, join in the festal procession
    up[c] to the horns of the altar.

28 You are my God, and I will praise you;
    you are my God, and I will exalt you.

29 Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:14 Or song
  2. Psalm 118:26 The Hebrew is plural.
  3. Psalm 118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it

Het Boek

Psalmen 118

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat eerst het volk van Israël zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Toen ik het heel erg moeilijk had,
heb ik de Here aangeroepen.
Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.
Ik kon het allemaal weer aan.
De Here is dicht bij mij,
ik ben nergens meer bang voor.
Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?
De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,
daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men op mensen vertrouwt.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men het verwacht van machthebbers.
10 Toen ik van alle kanten werd ingesloten,
heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.
11 Toen zij mij omringden,
heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.
12 Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,
maar ik heb ze uitgerookt,
ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.
13 U hebt mij flink te pakken gehad,
ik was zelfs gevallen.
Maar de Here hielp mij.
14 De Here is mijn kracht
en ik zing een loflied voor Hem.
Hij heeft mij bevrijd.
15 Luister!
Vanuit de huizen van de gelovigen
klinken overwinningsliederen en lofzangen.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
16 De rechterhand van de Here
helpt mensen overeind.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
17 Ik kom niet om in de strijd,
maar zal overleven
en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.
18 De Here heeft mij pijnlijk gestraft,
maar Hij heeft mij in leven gelaten.
19 Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,
dan zal ik daar naar binnen gaan.
Ik wil de Here prijzen.
20 De rechtvaardigheid is waar de Here woont,
de gelovigen mogen bij Hem komen.
21 Ik prijs U, want U hebt mij gehoord
en geantwoord. U hebt mij gered.
22 De steen die door de bouwers was afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
23 Zo heeft de Here het gewild
en wij zien dat als een groot wonder.
24 Deze dag heeft de Here gemaakt,
het is goed dat wij deze dag jubelen
en grote blijdschap ervaren.
25 Here, geef ons bevrijding!
Here, geef ons welvaart.
26 Gezegend is hij
die komt in de naam van de Here.
Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.
27 De Here is onze God.
Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.
Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.
Bind ze eraan vast.
28 U bent mijn God,
ik zal U prijzen.
Mijn God, U bent de Allerhoogste!
29 Prijs de Here,
Hij is een goede God!
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.