New International Version - UK

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Let Israel say:
    ‘His love endures for ever.’
Let the house of Aaron say:
    ‘His love endures for ever.’
Let those who fear the Lord say:
    ‘His love endures for ever.’

When hard pressed, I cried to the Lord;
    he brought me into a spacious place.
The Lord is with me; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?
The Lord is with me; he is my helper.
    I look in triumph on my enemies.

It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in humans.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.
10 All the nations surrounded me,
    but in the name of the Lord I cut them down.
11 They surrounded me on every side,
    but in the name of the Lord I cut them down.
12 They swarmed around me like bees,
    but they were consumed as quickly as burning thorns;
    in the name of the Lord I cut them down.
13 I was pushed back and about to fall,
    but the Lord helped me.
14 The Lord is my strength and my defence[a];
    he has become my salvation.

15 Shouts of joy and victory
    resound in the tents of the righteous:
‘The Lord’s right hand has done mighty things!
16     The Lord’s right hand is lifted high;
    the Lord’s right hand has done mighty things!’
17 I will not die but live,
    and will proclaim what the Lord has done.
18 The Lord has chastened me severely,
    but he has not given me over to death.
19 Open for me the gates of the righteous;
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord
    through which the righteous may enter.
21 I will give you thanks, for you answered me;
    you have become my salvation.

22 The stone the builders rejected
    has become the cornerstone;
23 the Lord has done this,
    and it is marvellous in our eyes.
24 The Lord has done it this very day;
    let us rejoice today and be glad.

25 Lord, save us!
    Lord, grant us success!

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord.
    From the house of the Lord we bless you.[b]
27 The Lord is God,
    and he has made his light shine on us.
With boughs in hand, join in the festal procession
    up[c] to the horns of the altar.

28 You are my God, and I will praise you;
    you are my God, and I will exalt you.

29 Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures for ever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:14 Or song
  2. Psalm 118:26 The Hebrew is plural.
  3. Psalm 118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 118

Lovsang som tak for sejr[a]

1Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid.
Syng med, Israels menighed:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, Arons præsteslægt:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”
Syng med, alle I, der kender Herren:
    „Hans trofasthed varer til evig tid!”

I min nød bad jeg til Herren,[b]
    han svarede og satte mig fri.
Herren er med mig, så jeg vil intet frygte.
    Hvad kan mennesker gøre mig?
Herren hjælper mig,
    han besejrer alle mine fjender.
Det er bedre at stole på Herren
    end at sætte sin lid til mennesker.
Det er bedre at søge hjælp hos ham
    end at stole på stormænd og fyrster.
10 Jeg var omringet af fjendtlige hære,
    men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
11 De kom imod mig fra alle sider,
    men i Herrens kraft sejrede jeg over dem.
12 De sværmede om mig som bier,
    de blussede op som ild i en bunke kvas,
        men i Herrens kraft slog jeg dem tilbage.
13 Jeg blev angrebet hårdt og var ved at bukke under,
    men Herren kom mig til undsætning.
14 Herren hjalp mig og gav mig styrke,
    han gav mig sejr over mine fjender.
15 Der høres jubel og sejrsråb i de gudfrygtiges telte:
    „Herren gav os sejr!
16 Herren er stor og mægtig!
    Det var ham, der gav os sejren!”
17 Jeg er ikke død, jeg lever stadig.
    Jeg vil fortælle, hvad Herren har gjort.
18 Selv om Herren satte mig på en hård prøve,
    skånede han dog mit liv.
19 Luk helligdommens porte op,
    så jeg kan gå ind og lovsynge Herren.
20 De porte fører ind til Guds nærhed,
    kun de gudfrygtige kan gå derind.
21 Jeg takker dig, Herre,
    for du hørte min bøn og gav mig sejr.

22 Den sten, bygmestrene kasserede,
    er blevet selve hjørnestenen.[c]
23 Det er Herren, der har gjort det,
    og det er forunderligt at se.
24 Det er Herrens dag i dag,
    kom, lad os juble og fryde os.
25 Herre, hjælp os, når vi er i nød,
    red os og giv os fremgang!

26 Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
    Vi velsigner jer fra Herrens hus.
27 Herren er vor Gud, og han har givet os glæde.
    Lad folk komme i festligt optog
        til alterets horn med flettede grene.[d]
28 Du er min Gud, og jeg vil takke dig.
    Jeg vil fortælle om din storhed og magt.

29 Tak Herren, for han er god.
    Hans trofasthed varer til evig tid!

Notas al pie

  1. 118,0 Denne sang blev normalt brugt ved Løvhyttefesten.
  2. 118,5 I vers 5-21 er det sandsynligvis kongen (David?), der taler og takker Herren for sejr over fjendens hære.
  3. 118,22 I vers 22-25 er det sandsynligvis folket, der synger. Meningen er uklar, men kongen sammenlignes åbenbart med en byggesten, der er blevet smidt væk, men så løftes op af Herren og får hæderspladsen. Måske var det et ordsprog. Det er også en profetisk henvisning til Messias.
  4. 118,27 Eller: „Kom og bind offerdyret til alterets horn.” Teksten er uklar.