New International Version - UK

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord, for he heard my voice;
    he heard my cry for mercy.
Because he turned his ear to me,
    I will call on him as long as I live.

The cords of death entangled me,
    the anguish of the grave came over me;
    I was overcome by distress and sorrow.
Then I called on the name of the Lord:
    Lord, save me!’

The Lord is gracious and righteous;
    our God is full of compassion.
The Lord protects the unwary;
    when I was brought low, he saved me.

Return to your rest, my soul,
    for the Lord has been good to you.

For you, Lord, have delivered me from death,
    my eyes from tears,
    my feet from stumbling,
that I may walk before the Lord
    in the land of the living.

10 I trusted in the Lord when I said,
    ‘I am greatly afflicted’;
11 in my alarm I said,
    ‘Everyone is a liar.’

12 What shall I return to the Lord
    for all his goodness to me?

13 I will lift up the cup of salvation
    and call on the name of the Lord.
14 I will fulfil my vows to the Lord
    in the presence of all his people.

15 Precious in the sight of the Lord
    is the death of his faithful servants.
16 Truly I am your servant, Lord;
    I serve you just as my mother did;
    you have freed me from my chains.

17 I will sacrifice a thank-offering to you
    and call on the name of the Lord.
18 I will fulfil my vows to the Lord
    in the presence of all his people,
19 in the courts of the house of the Lord –
    in your midst, Jerusalem.

Praise the Lord.[a]

Notas al pie

  1. Psalm 116:19 Hebrew Hallelu Yah

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 116

Psalmul 116

Îl iubesc pe Domnul, căci El ascultă
    glasul meu, cererile mele.
Pentru că Şi-a plecat urechea spre mine,
    Îl voi chema în toate zilele mele.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii
    şi mă cuprinseseră sudorile Locuinţei Morţilor;
        eram copleşit de necaz şi de durere.
Dar am chemat Numele Domnului, zicând:
    Doamne, Te rog, izbăveşte-mi sufletul!“

Domnul este îndurător şi drept,
    Dumnezeul nostru este milostiv.
Domnul păzeşte pe cei neştiutori[a];
    eram nenorocit de tot, dar El m-a izbăvit.

Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta,
    căci Domnul ţi-a făcut bine!
Da, Tu mi-ai scăpat sufletul de la moarte,
    ochii – de lacrimi,
        şi picioarele – de poticnire,
astfel că voi putea umbla înaintea Domnului
    pe pământul celor vii!
10 Am crezut, chiar dacă am continuat să spun:
    „Sunt foarte nenorocit!“
11 În neliniştea mea ziceam:
    „Orice om este mincinos!“

12 Dar cum I-aş putea răsplăti Domnului
    toate binefacerile Lui faţă de mine?
13 Voi ridica cupa izbăvirilor
    şi voi chema Numele Domnului.
14 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea poporului Său.

15 Preţioasă este în ochii Domnului
    moartea[b] credincioşilor Săi.
16 Doamne, Te-am rugat, ca rob al Tău ce sunt,
    ca rob al Tău, fiu al slujitoarei Tale[c],
        şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

17 Îţi voi aduce o jertfă de mulţumire
    şi voi chema mereu Numele Domnului.
18 Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului
    înaintea întregului Său popor,
19 în curţile Casei Domnului,
    în mijlocul tău, Ierusalime!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 116:6 Vezi nota de la 19:7
  2. Psalmii 116:15 Vezi şi Ps. 72:14
  3. Psalmii 116:16 Sau: credincios fiu al Tău