New International Version - UK

Psalm 110

Psalm 110

Of David. A psalm.

The Lord says to my lord:[a]

‘Sit at my right hand
    until I make your enemies
    a footstool for your feet.’

The Lord will extend your mighty sceptre from Zion, saying,
    ‘Rule in the midst of your enemies!’
Your troops will be willing
    on your day of battle.
Arrayed in holy splendour,
    your young men will come to you
    like dew from the morning’s womb.[b]

The Lord has sworn
    and will not change his mind:
‘You are a priest for ever,
    in the order of Melchizedek.’

The Lord is at your right hand[c];
    he will crush kings on the day of his wrath.
He will judge nations, heaping up the dead
    and crushing the rulers of the whole earth.
He will drink from a brook along the way;[d]
    and so he will lift his head high.

Notas al pie

  1. Psalm 110:1 Or Lord
  2. Psalm 110:3 The meaning of the Hebrew for this sentence is uncertain.
  3. Psalm 110:5 Or My lord is at your right hand, Lord
  4. Psalm 110:7 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 110

Psalmul 110[a]

Al lui David. Un psalm.

Domnul i-a zis Stăpânului meu:[b]
    „Şezi la dreapta Mea,
până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut[c] al picioarelor Tale!

Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion.
    Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!
Poporul Tău este dornic de luptă,
    când se adună oştirea Ta.
Cu podoabe sfinte
    din tainiţa zorilor
        vei primi roua tineretului Tău. “[d]

Domnul a jurat
    şi nu-I va părea rău:
„Tu eşti preot în veci
    potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Stăpânul este la dreapta Ta.
    El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.
El va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri
    şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.
El va bea dintr-un pârâu de lângă drum;
    de aceea Îşi va înălţa fruntea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 110:1 Psalmul cel mai des citat în NT, cu referire clară la Isus Hristos (Mt. 22:43-45), fiind deci un psalm mesianic. În contextul său imediat, Ps. 110, ca şi Ps. 2, era rostit la încoronarea unui nou rege din dinastia lui David
  2. Psalmii 110:1 Ebr.: YHWH i-a zis lui adoni; în NT: kurios i-a zis lui kurios
  3. Psalmii 110:1 Vezi nota de la 99:5
  4. Psalmii 110:3 Sau: tinerii tăi vor veni la tine ca roua.