New International Version - UK

Psalm 11

Psalm 11

For the director of music. Of David.

In the Lord I take refuge.
    How then can you say to me:
    ‘Flee like a bird to your mountain.
For look, the wicked bend their bows;
    they set their arrows against the strings
to shoot from the shadows
    at the upright in heart.
When the foundations are being destroyed,
    what can the righteous do?’

The Lord is in his holy temple;
    the Lord is on his heavenly throne.
He observes everyone on earth;
    his eyes examine them.
The Lord examines the righteous,
    but the wicked, those who love violence,
    he hates with a passion.
On the wicked he will rain
    fiery coals and burning sulphur;
    a scorching wind will be their lot.

For the Lord is righteous,
    he loves justice;
    the upright will see his face.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 11

Psalmul 11

Pentru dirijor. Al lui David.

La Domnul găsesc adăpost! Cum puteţi să-mi spuneţi:
    „Fugi în munţii voştri ca o pasăre“?
Cei răi îşi încordează arcul,
    îşi potrivesc săgeata pe coardă,
ca să-l ţintească pe întuneric
    pe cel cu inima cinstită.
Când temeliile se surpă,
    ce mai poate face cel drept?

Domnul este în Templul Său cel sfânt,
    Domnul este pe tronul Lui din ceruri.
Ochii Lui privesc
    şi pleoapele Lui îi cercetează pe fiii oamenilor.
Domnul îl cercetează pe cel drept,
    dar pe cel rău şi pe cel ce iubeşte violenţa,
        sufletul Lui îi urăşte.[a]
Peste cei răi va face să plouă cărbuni aprinşi şi pucioasă,
    un vânt dogoritor este cupa de care au parte,
căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea,
    iar cei drepţi privesc faţa Lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 11:5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept şi pe cel rău / iar pe cel ce iubeşte violenţa, sufletul Lui îl urăşte.