New International Version - UK

Psalm 108

Psalm 108[a]

A song. A psalm of David.

My heart, O God, is steadfast;
    I will sing and make music with all my soul.
Awake, harp and lyre!
    I will awaken the dawn.
I will praise you, Lord, among the nations;
    I will sing of you among the peoples.
For great is your love, higher than the heavens;
    your faithfulness reaches to the skies.
Be exalted, O God, above the heavens;
    let your glory be over all the earth.

Save us and help us with your right hand,
    that those you love may be delivered.
God has spoken from his sanctuary:
    ‘In triumph I will parcel out Shechem
    and measure off the Valley of Sukkoth.
Gilead is mine, Manasseh is mine;
    Ephraim is my helmet,
    Judah is my sceptre.
Moab is my washbasin,
    on Edom I toss my sandal;
    over Philistia I shout in triumph.’

10 Who will bring me to the fortified city?
    Who will lead me to Edom?
11 Is it not you, God, you who have rejected us
    and no longer go out with our armies?
12 Give us aid against the enemy,
    for human help is worthless.
13 With God we shall gain the victory,
    and he will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:1 In Hebrew texts 108:1-13 is numbered 108:2-14.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 108

Psalmul 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

Inima mea este pregătită, Dumnezeule;
    voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[a].
Doamne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri.
Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile,
    iar credincioşia Ta este mai presus de nori!
Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri
    şi fie slava Ta peste întreg pământul!

Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[b]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot!
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu!
Moab este vasul în care Mă spăl!
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10 Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins?
    Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?
12 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
13 Cu Dumnezeu vom fi biruitori
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.

Notas al pie

  1. Psalmii 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
  2. Psalmii 108:7 Sau: din Lăcaşul Său