New International Version - UK

Psalm 108

Psalm 108[a]

A song. A psalm of David.

My heart, O God, is steadfast;
    I will sing and make music with all my soul.
Awake, harp and lyre!
    I will awaken the dawn.
I will praise you, Lord, among the nations;
    I will sing of you among the peoples.
For great is your love, higher than the heavens;
    your faithfulness reaches to the skies.
Be exalted, O God, above the heavens;
    let your glory be over all the earth.

Save us and help us with your right hand,
    that those you love may be delivered.
God has spoken from his sanctuary:
    ‘In triumph I will parcel out Shechem
    and measure off the Valley of Sukkoth.
Gilead is mine, Manasseh is mine;
    Ephraim is my helmet,
    Judah is my sceptre.
Moab is my washbasin,
    on Edom I toss my sandal;
    over Philistia I shout in triumph.’

10 Who will bring me to the fortified city?
    Who will lead me to Edom?
11 Is it not you, God, you who have rejected us
    and no longer go out with our armies?
12 Give us aid against the enemy,
    for human help is worthless.
13 With God we shall gain the victory,
    and he will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:1 In Hebrew texts 108:1-13 is numbered 108:2-14.

Het Boek

Psalmen 108

1Een psalm van David.

Ik voel mij veilig en rustig bij U, mijn God!
Ik verlang ernaar voor U lofliederen te zingen.
Vooruit, harp en citer!
Nog voor de zon opkomt, wil ik al spelen.
In tegenwoordigheid van alle volken, Here,
wil ik U prijzen en eren.
Voor vreemde volken wil ik psalmen over U zingen.
Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk,
zij gaan hoger dan het blauw van de hemel.
Uw trouw is net zo min op te meten
als de afstand tot de wolken.
Maak Uzelf maar groot
tot in alle hemelen, mijn God.
Uw macht en majesteit
zullen over de hele wereld worden gezien.
Wilt U ons antwoorden?
Wilt U ons de overwinning bezorgen,
zodat uw volgelingen worden bevrijd?
God heeft in zijn heilige woning gesproken
en ik juich over zijn antwoord.
Ik zal Sichem verdelen
en het dal van Sukkot opmeten.
Gilead en Manasse zijn van mij
en Efraïm is mijn helm.
Juda is de staf waarmee ik regeer.
10 Moab is mijn wasbak,
Edom vertrap ik met mijn sandalen
en over Filistea triomfeer ik.
11 Wie brengt mij naar de versterkte vesting?
Wie begeleidt mij naar Edom?
12 U bent het, o God,
U die ons eerst had verstoten.
Wilt U, o God, optrekken met onze legers?
13 Help ons tegen de vijand,
want hulp van mensen stelt niets voor.
14 Met de hulp van God
kunnen wij dapper strijden,
Hij zal onze vijanden verslaan.