New International Version - UK

Psalm 108

Psalm 108[a]

A song. A psalm of David.

My heart, O God, is steadfast;
    I will sing and make music with all my soul.
Awake, harp and lyre!
    I will awaken the dawn.
I will praise you, Lord, among the nations;
    I will sing of you among the peoples.
For great is your love, higher than the heavens;
    your faithfulness reaches to the skies.
Be exalted, O God, above the heavens;
    let your glory be over all the earth.

Save us and help us with your right hand,
    that those you love may be delivered.
God has spoken from his sanctuary:
    ‘In triumph I will parcel out Shechem
    and measure off the Valley of Sukkoth.
Gilead is mine, Manasseh is mine;
    Ephraim is my helmet,
    Judah is my sceptre.
Moab is my washbasin,
    on Edom I toss my sandal;
    over Philistia I shout in triumph.’

10 Who will bring me to the fortified city?
    Who will lead me to Edom?
11 Is it not you, God, you who have rejected us
    and no longer go out with our armies?
12 Give us aid against the enemy,
    for human help is worthless.
13 With God we shall gain the victory,
    and he will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:1 In Hebrew texts 108:1-13 is numbered 108:2-14.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 108

Hjælp mod fjenden

1En sang af David.

Jeg er fuld af tillid til dig, Gud,
    jeg vil synge og spille til din ære.
Jeg vil gribe min harpe og lyre,
    når befrielsens sol står op.[a]
Jeg vil takke dig, Herre, blandt folkeslagene,
    jeg vil synge din pris for de fremmede.
Din trofasthed fylder universet,
    din godhed når til skyerne.
Herre, lad din storhed fylde himmelrummet,
    lad din herlighed komme over hele jorden.

Hør min bøn og gør brug af din magt,
    så dit elskede folk kan blive reddet.

Gud har talt fra sin helligdom:
„Med glæde vil jeg udstykke Sikem,
    jeg vil udmåle Sukkots dal.
Gilead tilhører mig,
    Manasse er min ejendom.
Kongerne kommer fra Juda,
    og dygtige krigere fra Efraim.
10 Moabitterne skal tjene mig
    og edomitterne være mine slaver.
        Jeg vinder sejr over filistrene.”

11 Hvem tager med os til den befæstede by?
    Hvem vil gå med os mod Edom?
12 Herre, har du forkastet os?
    Hvorfor drager du ikke med os i krig?
13 Hjælp os dog mod vore fjender,
    for menneskers hjælp er intet værd.
14 Med Guds hjælp vinder vi sejr,
    for han vil trampe vore fjender ned.

Notas al pie

  1. 108,3 Mere ordret: „Rejs dig ved morgenrøden.” Da solens lys driver nattens mørke på flugt, er morgenrøden et billede på det øjeblik, befrielsen kommer.