New International Version - UK

Psalm 102

Psalm 102[a]

A prayer of an afflicted person who has grown weak and pours out a lament before the Lord.

Hear my prayer, Lord;
    let my cry for help come to you.
Do not hide your face from me
    when I am in distress.
Turn your ear to me;
    when I call, answer me quickly.

For my days vanish like smoke;
    my bones burn like glowing embers.
My heart is blighted and withered like grass;
    I forget to eat my food.
In my distress I groan aloud
    and am reduced to skin and bones.
I am like a desert owl,
    like an owl among the ruins.
I lie awake; I have become
    like a bird alone on a roof.
All day long my enemies taunt me;
    those who rail against me use my name as a curse.
For I eat ashes as my food
    and mingle my drink with tears
10 because of your great wrath,
    for you have taken me up and thrown me aside.
11 My days are like the evening shadow;
    I wither away like grass.

12 But you, Lord, sit enthroned for ever;
    your renown endures through all generations.
13 You will arise and have compassion on Zion,
    for it is time to show favour to her;
    the appointed time has come.
14 For her stones are dear to your servants;
    her very dust moves them to pity.
15 The nations will fear the name of the Lord,
    all the kings of the earth will revere your glory.
16 For the Lord will rebuild Zion
    and appear in his glory.
17 He will respond to the prayer of the destitute;
    he will not despise their plea.

18 Let this be written for a future generation,
    that a people not yet created may praise the Lord:
19 ‘The Lord looked down from his sanctuary on high,
    from heaven he viewed the earth,
20 to hear the groans of the prisoners
    and release those condemned to death.’
21 So the name of the Lord will be declared in Zion
    and his praise in Jerusalem
22 when the peoples and the kingdoms
    assemble to worship the Lord.

23 In the course of my life[b] he broke my strength;
    he cut short my days.
24 So I said:
‘Do not take me away, my God, in the midst of my days;
    your years go on through all generations.
25 In the beginning you laid the foundations of the earth,
    and the heavens are the work of your hands.
26 They will perish, but you remain;
    they will all wear out like a garment.
Like clothing you will change them
    and they will be discarded.
27 But you remain the same,
    and your years will never end.
28 The children of your servants will live in your presence;
    their descendants will be established before you.’

Notas al pie

  1. Psalm 102:1 In Hebrew texts 102:1-28 is numbered 102:2-29.
  2. Psalm 102:23 Or By his power

Het Boek

Psalmen 102

1Deze psalm is het gebed van iemand die in diepe ellende zit, geen raad meer weet en zijn hart uitstort bij de Here.

Here, luister toch naar mijn gebed,
ik bid dat mijn hulpgeroep U bereikt.
Verberg U niet voor mij,
nu het mij allemaal te veel wordt,
luister toch naar mij.
Antwoord mij toch snel, nu ik U roep.
Want ik word zo snel oud
en mijn botten doen zeer, zij gloeien.
Mijn hart is dor als dood gras
en alle eetlust is verdwenen.
Door al mijn verdriet
voel ik mij lichamelijk een wrak.
Ik voel mij als een pelikaan in de woestijn, hulpeloos.
Alsof ik een steenuil ben die in de ruïnes zit.
Ik kan niet slapen en lijk op een vogel, alleen op een dak.
Mijn tegenstanders bespotten mij voortdurend.
Mijn naam geldt als een vloek
voor wie mijn bloed wel kunnen drinken.
10 Ik eet as in plaats van brood
en mijn tranen mengen zich met het water dat ik drink.
11 Dat komt allemaal doordat U
uw toorn en ergernis over mij hebt uitgegoten,
eerst nam U mij op
en toen gooide U mij weer neer.
12 Mijn dagen zijn stil en duister
en ik verga.
13 Here, U heerst echter tot in eeuwigheid.
Uw naam zal nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan.
14 Eens zult U Zich over Jeruzalem komen ontfermen.
De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven.
15 Uw dienaren houden van deze stad
en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen.
16 Dan zullen alle volken ter wereld
eerbied en ontzag hebben voor de naam van de Here.
Alle heersers
zullen uw grootheid erkennen.
17 Dan zal de Here Jeruzalem herbouwen
en er met zijn grootheid en macht gaan wonen.
18 Dan zal Hij de gebeden van de armen aanhoren
en Zich tot hen overbuigen.
19 Laten we dit opschrijven voor de komende generaties.
Het volk dat dan leeft, zal de Here prijzen.
20 Want de Here heeft hoog vanuit zijn heilige hemel
neergezien op de aarde.
21 Hij hoorde het klagen en huilen van de gevangenen
en bevrijdde hen die ten dode waren opgeschreven.
22 Daarom zal men in Jeruzalem over de Here vertellen
en zijn naam groot maken.
23 Dan zullen alle volken en koninkrijken bij elkaar komen
en de Here dienen.
24 Halverwege mijn leven heeft Hij mijn kracht afgenomen.
Ik leef nog maar kort.
25 Ik zeg tegen Hem:
mijn God, laat mij nog niet sterven,
ik ben nog veel te jong.
Maar U bestaat al eeuwen.
26 In het begin hebt U de aarde gemaakt
en ook de hemel was uw werk.
27 Dit alles zal eenmaal verdwijnen,
maar U blijft altijd aanwezig.
Alles slijt weg als oude kleren,
28 maar U blijft dezelfde.
Aan uw bestaan komt geen einde.
29 De nakomelingen van uw dienaren kunnen veilig leven.
Het volk dat uit hen voortkomt,
zal altijd veilig onder uw hoede blijven.