New International Version - UK

Psalm 101

Psalm 101

Of David. A psalm.

I will sing of your love and justice;
    to you, Lord, I will sing praise.
I will be careful to lead a blameless life –
    when will you come to me?

I will conduct the affairs of my house
    with a blameless heart.
I will not look with approval
    on anything that is vile.

I hate what faithless people do;
    I will have no part in it.
The perverse of heart shall be far from me;
    I will have nothing to do with what is evil.

Whoever slanders their neighbour in secret,
    I will put to silence;
whoever has haughty eyes and a proud heart,
    I will not tolerate.

My eyes will be on the faithful in the land,
    that they may dwell with me;
the one whose way of life is blameless
    will minister to me.

No one who practises deceit
    will dwell in my house;
no one who speaks falsely
    will stand in my presence.

Every morning I will put to silence
    all the wicked in the land;
I will cut off every evildoer
    from the city of the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101

Psalmul 101

Al lui David. Un psalm.

Voi cânta îndurarea şi judecata,
    Ţie Îţi voi cânta, Doamne!
Voi fi cu luare aminte la calea integrităţii.
    Când vei veni la mine?
Voi umbla în integritatea inimii mele,
    în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nici o nelegiuire
    înaintea ochilor mei!
Urăsc pe cei ce s-au abătut;
    el nu se va lipi de mine!
Inima pervertită se va îndepărta de mine.
    Nu vreau să cunosc răul!
Pe cel ce-şi bârfeşte semenul în ascuns
    îl voi reduce la tăcere;
pe cel cu ochii trufaşi şi cu inima îngâmfată
    nu-l voi suferi.

Ochii mei vor fi asupra credincioşilor din ţară,
    ca ei să locuiască cu mine;
cel ce umblă pe calea integrităţii
    îmi va sluji.
Cel ce săvârşeşte înşelăciunea
    nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni
    nu va sta în preajma mea.
În fiecare dimineaţă îi voi nimici
    pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului
    pe toţi aceia care săvârşesc nelegiuirea.