New International Version - UK

Psalm 10

Psalm 10[a]

Why, Lord, do you stand far off?
    Why do you hide yourself in times of trouble?

In his arrogance the wicked man hunts down the weak,
    who are caught in the schemes he devises.
He boasts about the cravings of his heart;
    he blesses the greedy and reviles the Lord.
In his pride the wicked man does not seek him;
    in all his thoughts there is no room for God.
His ways are always prosperous;
    your laws are rejected by[b] him;
    he sneers at all his enemies.
He says to himself, ‘Nothing will ever shake me.’
    He swears, ‘No one will ever do me harm.’

His mouth is full of lies and threats;
    trouble and evil are under his tongue.
He lies in wait near the villages;
    from ambush he murders the innocent.
His eyes watch in secret for his victims;
    like a lion in cover he lies in wait.
He lies in wait to catch the helpless;
    he catches the helpless and drags them off in his net.
10 His victims are crushed, they collapse;
    they fall under his strength.
11 He says to himself, ‘God will never notice;
    he covers his face and never sees.’

12 Arise, Lord! Lift up your hand, O God.
    Do not forget the helpless.
13 Why does the wicked man revile God?
    Why does he say to himself,
    ‘He won’t call me to account’?
14 But you, God, see the trouble of the afflicted;
    you consider their grief and take it in hand.
The victims commit themselves to you;
    you are the helper of the fatherless.
15 Break the arm of the wicked man;
    call the evildoer to account for his wickedness
    that would not otherwise be found out.

16 The Lord is King for ever and ever;
    the nations will perish from his land.
17 You, Lord, hear the desire of the afflicted;
    you encourage them, and you listen to their cry,
18 defending the fatherless and the oppressed,
    so that mere earthly mortals
    will never again strike terror.

Notas al pie

  1. Psalm 10:1 Psalms 9 and 10 may originally have been a single acrostic poem in which alternating lines began with the successive letters of the Hebrew alphabet. In the Septuagint they constitute one psalm.
  2. Psalm 10:5 See Septuagint; Hebrew / they are haughty, and your laws are far from

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 10

Psalmul 10

De ce stai departe, Doamne,
    şi Te ascunzi în vreme de necaz?

Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman,
    prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.
Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său,
    binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.
În aroganţa lui, cel rău gândeşte tot timpul:
    Dumnezeu nu pedepseşte! Nu este Dumnezeu!“.[a]
Căile lui sunt prospere în orice vreme;
    judecăţile Tale sunt departe de el;
        el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.
El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina!
    Nu voi suferi niciodată!“
Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări;
    sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.
El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor;
    îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat;
        îşi urmăreşte victimele.
Pândeşte din cotlon ca leul din desiş,
    pândeşte să-l prindă pe sărman,
        să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în laţul lui.
10 Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc;
    cad sub puterea lui.
11 El îşi zice în inima lui: „Dumnezeu a uitat!
    Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12 Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna!
    Nu-i uita pe cei sărmani!
13 De ce-L dispreţuieşte cel rău pe Dumnezeu?
    De ce zice în inima lui: „Tu nu pedepseşti!“?
14 Tu însă vezi necazul şi mâhnirea;
    te uiţi, ca să le iei în mâna Ta!
Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor;
    Tu eşti ajutorul orfanului.
15 Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit;
    cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16 Domnul este Împărat în veci de veci!
    Neamurile vor pieri din ţara Lui!
17 Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani;
    Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,
18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,
    pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.

Notas al pie

  1. Psalmii 10:4 Sau: În mândria şi ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; / Nu există Dumnezeu! gândeşte el tot timpul.