New International Version - UK

Proverbs 9

Invitations of wisdom and folly

1Wisdom has built her house;
    she has set up[a] its seven pillars.
She has prepared her meat and mixed her wine;
    she has also set her table.
She has sent out her servants, and she calls
    from the highest point of the city,
    ‘Let all who are simple come to my house!’
To those who have no sense she says,
    ‘Come, eat my food
    and drink the wine I have mixed.
Leave your simple ways and you will live;
    walk in the way of insight.’

Whoever corrects a mocker invites insults;
    whoever rebukes the wicked incurs abuse.
Do not rebuke mockers or they will hate you;
    rebuke the wise and they will love you.
Instruct the wise and they will be wiser still;
    teach the righteous and they will add to their learning.

10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom,
    and knowledge of the Holy One is understanding.
11 For through wisdom[b] your days will be many,
    and years will be added to your life.
12 If you are wise, your wisdom will reward you;
    if you are a mocker, you alone will suffer.

13 Folly is an unruly woman;
    she is simple and knows nothing.
14 She sits at the door of her house,
    on a seat at the highest point of the city,
15 calling out to those who pass by,
    who go straight on their way,
16     ‘Let all who are simple come to my house!’
To those who have no sense she says,
17     ‘Stolen water is sweet;
    food eaten in secret is delicious!’
18 But little do they know that the dead are there,
    that her guests are deep in the realm of the dead.

Notas al pie

  1. Proverbs 9:1 Septuagint, Syriac and Targum; Hebrew has hewn out
  2. Proverbs 9:11 Septuagint, Syriac and Targum; Hebrew me

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 9

Ang Kaalam kag ang Kabuangan

1Ang kaalam pareho sa isa ka tawo nga nagpatindog sang dako kag matahom nga balay.[a] Nagpapunsyon siya. Ginpreparar niya ang mga pagkaon kag mga ilimnon. Dayon ginsugo niya ang iya mga suluguon nga babayi sa pagkadto sa mataas nga mga lugar sang siyudad agod ipahibalo ini: “Kamo nga mga wala sing alam kag pag-intiendi, imbitado kamo sa punsyon. Kadto kamo kag magkaon sang pagkaon kag mag-inom sang ilimnon nga akon ginpreparar. Dulaa na ninyo ang inyo pagkaignorante agod padayon kamo nga magakabuhi. Magkabuhi kamo nga may pag-intiendi.”

Kon sawayon mo ang tawo nga nagapangyaguta, insultuhon ka niya. Kon sabdungon mo ang malaot nga tawo, sakiton ka niya. Indi pagsawaya ang tawo nga nagapangyaguta kay kainitan ka niya. Sawaya ang maalamon nga tawo kag higugmaon ka niya. Kon tudluan mo ang maalamon, madugangan pa gid ang iya kaalam. Kon tudluan mo ang matarong nga tawo, madugangan pa gid ang iya natun-an.

10 Kon gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Ginoo. Kon ginakilala mo ang Balaan nga Dios, may pag-intiendi ka. 11 Paagi sa kaalam, magalawig ang imo kabuhi. 12 Kon maalamon ka, makahatag ini sa imo sang kaayuhan, pero kon ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon.

13 Ang kabuangan pareho sa isa ka babayi nga magahod, wala sing alam, kag wala sing may nahibaluan. 14 Nagapungko siya sa puwertahan sang iya balay ukon sa mataas nga mga lugar sang siyudad, 15 kag nagapanawag sa mga nagaalagi, nga nagapakadto sa ila mga trabaho. 16 Siling niya, “Dali kamo diri, kamo nga mga wala sing alam.” Kag siling pa niya sa mga wala sing pag-intiendi, 17 “Mas manami ang tubig nga kinawat kag mas manamit ang pagkaon kon kaunon sa tago.”[b] 18 Pero wala kahibalo ini nga mga tawo nga ang mga nagakadto sa iya nagakapatay. Ang mga nakakadto na sa iya ara na subong sa lugar sang mga patay.

Notas al pie

  1. 9:1 dako kag matahom nga balay: sa literal, balay nga may pito ka haligi.
  2. 9:17 Siguro ang buot silingon nga ang ginadumilian amo pa ang nami himuon.