New International Version - UK

Proverbs 11

1The Lord detests dishonest scales,
    but accurate weights find favour with him.

When pride comes, then comes disgrace,
    but with humility comes wisdom.

The integrity of the upright guides them,
    but the unfaithful are destroyed by their duplicity.

Wealth is worthless in the day of wrath,
    but righteousness delivers from death.

The righteousness of the blameless makes their paths straight,
    but the wicked are brought down by their own wickedness.

The righteousness of the upright delivers them,
    but the unfaithful are trapped by evil desires.

Hopes placed in mortals die with them;
    all the promise of[a] their power comes to nothing.

The righteous person is rescued from trouble,
    and it falls on the wicked instead.

With their mouths the godless destroy their neighbours,
    but through knowledge the righteous escape.

10 When the righteous prosper, the city rejoices;
    when the wicked perish, there are shouts of joy.

11 Through the blessing of the upright a city is exalted,
    but by the mouth of the wicked it is destroyed.

12 Whoever derides their neighbour has no sense,
    but the one who has understanding holds their tongue.

13 A gossip betrays a confidence,
    but a trustworthy person keeps a secret.

14 For lack of guidance a nation falls,
    but victory is won through many advisors.

15 Whoever puts up security for a stranger will surely suffer,
    but whoever refuses to shake hands in pledge is safe.

16 A kind-hearted woman gains honour,
    but ruthless men gain only wealth.

17 Those who are kind benefit themselves,
    but the cruel bring ruin on themselves.

18 A wicked person earns deceptive wages,
    but the one who sows righteousness reaps a sure reward.

19 Truly the righteous attain life,
    but whoever pursues evil finds death.

20 The Lord detests those whose hearts are perverse,
    but he delights in those whose ways are blameless.

21 Be sure of this: the wicked will not go unpunished,
    but those who are righteous will go free.

22 Like a gold ring in a pig’s snout
    is a beautiful woman who shows no discretion.

23 The desire of the righteous ends only in good,
    but the hope of the wicked only in wrath.

24 One person gives freely, yet gains even more;
    another withholds unduly, but comes to poverty.

25 A generous person will prosper;
    whoever refreshes others will be refreshed.

26 People curse the one who hoards grain,
    but they pray God’s blessing on the one who is willing to sell.

27 Whoever seeks good finds favour,
    but evil comes to one who searches for it.

28 Those who trust in their riches will fall,
    but the righteous will thrive like a green leaf.

29 Whoever brings ruin on their family will inherit only wind,
    and the fool will be servant to the wise.

30 The fruit of the righteous is a tree of life,
    and the one who is wise saves lives.

31 If the righteous receive their due on earth,
    how much more the ungodly and the sinner!

Notas al pie

  1. Proverbs 11:7 Two Hebrew manuscripts; most Hebrew manuscripts, Vulgate, Syriac and Targum When the wicked die, their hope perishes; / all they expected from

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 11

1Cumpăna înşelătoare este o urâciune înaintea Domnului,
    dar greutăţile corecte Îi sunt plăcute.

Când vine mândria, vine şi ruşinea,
    dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Integritatea celor drepţi îi conduce,
    dar perfidia celor necredincioşi îi distruge.

Bogăţia nu este de nici un folos în ziua mâniei,
    dar dreptatea salvează de la moarte.

Dreptatea celui nevinovat îi netezeşte calea,
    dar cel rău este învins de însăşi răutatea lui.

Dreptatea celor cinstiţi îi salvează,
    dar cei răi sunt prinşi de dorinţele lor rele.

Când moare cel rău, îi piere speranţa,
    iar nădejdea tăriei lor este nimicită.

Cel drept este eliberat din necaz,
    dar cel rău îi ia locul.

Cel lipsit de evlavie îşi distruge semenul cu gura,
    dar cei drepţi sunt izbăviţi prin cunoştinţă.

10 Când le merge bine celor drepţi, cetatea se bucură,
    iar când pier cei răi, se aud strigăte de veselie.

11 O cetate este elogiată datorită binecuvântării celor drepţi,
    dar gura celor răi îi aduce ruinarea.

12 Cel fără minte îşi dispreţuieşte semenul,
    dar omul care are pricepere îşi ţine gura.

13 Cel ce umblă cu bârfe dezvăluie gânduri tainice,
    dar cel demn de încredere păstrează secretele.

14 Poporul piere din lipsă de îndrumare,
    dar numărul mare de sfetnici aduce victorie.

15 Cine girează pentru un străin va suferi,
    dar cine refuză să se ofere garant este în siguranţă.

16 O femeie plăcută câştigă respect,
    dar cei nemiloşi câştigă doar bogăţie.

17 Omul milostiv îşi face bine lui însuşi,
    dar cel nemilos îşi aduce asupra lui necazuri.

18 Cel rău obţine un câştig înşelător,
    dar cel ce seamănă dreptatea primeşte o adevărată plată.

19 Adevărata dreptate conduce la viaţă,
    dar cel care urmăreşte răul merge spre propria lui moarte.

20 Cei cu inima înşelătoare sunt o urâciune înaintea Domnului
    dar cei integri în căile lor Îi sunt plăcuţi.

21 În mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit,
    dar cei ce sunt drepţi vor fi salvaţi.

22 Ca un inel de aur în râtul unui porc,
    aşa este o femeie frumoasă, dar lipsită de discernământ.

23 Dorinţa celor drepţi este numai spre bine,
    dar speranţa celor răi numai spre mânie.

24 Unul dă cu mână largă şi obţine mai mult,
    iar altul, care este zgârcit, sărăceşte.

25 Sufletul generos va fi săturat din belşug
    şi cel ce udă pe alţii va fi el însuşi udat.

26 Cine păstrează grâul este blestemat de popor,
    dar cine-l vinde va fi încoronat cu binecuvântări.

27 Cine caută binele găseşte bunăvoinţă,
    dar răul vine peste cel care-l caută.

28 Cine se încrede în bogăţiile lui va da greş,
    dar cei drepţi vor înmuguri ca frunzişul.

29 Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moşteni vânt,
    iar cel prost va fi slujitorul celui înţelept.

30 Rodul celui drept este un pom de viaţă
    şi cel înţelept câştigă suflete.

31 Dacă cel drept este pedepsit pe pământ,
    cu atât mai mult cel lipsit de evlavie şi păcătos.