New International Version - UK

Leviticus 19

Various laws

1The Lord said to Moses, ‘Speak to the entire assembly of Israel and say to them: “Be holy because I, the Lord your God, am holy.

‘“Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbaths. I am the Lord your God.

‘“Do not turn to idols or make metal gods for yourselves. I am the Lord your God.

‘“When you sacrifice a fellowship offering to the Lord, sacrifice it in such a way that it will be accepted on your behalf. It shall be eaten on the day you sacrifice it or on the next day; anything left over until the third day must be burned. If any of it is eaten on the third day, it is impure and will not be accepted. Whoever eats it will be held responsible because they have desecrated what is holy to the Lord; they must be cut off from their people.

‘“When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. 10 Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the foreigner. I am the Lord your God.

11 ‘“Do not steal.

‘“Do not lie.

‘“Do not deceive one another.

12 ‘“Do not swear falsely by my name and so profane the name of your God. I am the Lord.

13 ‘“Do not defraud or rob your neighbour.

‘“Do not hold back the wages of a hired worker overnight.

14 ‘“Do not curse the deaf or put a stumbling-block in front of the blind, but fear your God. I am the Lord.

15 ‘“Do not pervert justice; do not show partiality to the poor or favouritism to the great, but judge your neighbour fairly.

16 ‘“Do not go about spreading slander among your people.

‘“Do not do anything that endangers your neighbour’s life. I am the Lord.

17 ‘“Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbour frankly so that you will not share in their guilt.

18 ‘“Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbour as yourself. I am the Lord.

19 ‘“Keep my decrees.

‘“Do not mate different kinds of animals.

‘“Do not plant your field with two kinds of seed.

‘“Do not wear clothing woven of two kinds of material.

20 ‘“If a man sleeps with a female slave who is promised to another man but who has not been ransomed or given her freedom, there must be due punishment.[a] Yet they are not to be put to death, because she had not been freed. 21 The man, however, must bring a ram to the entrance to the tent of meeting for a guilt offering to the Lord. 22 With the ram of the guilt offering the priest is to make atonement for him before the Lord for the sin he has committed, and his sin will be forgiven.

23 ‘“When you enter the land and plant any kind of fruit tree, regard its fruit as forbidden.[b] For three years you are to consider it forbidden;[c] it must not be eaten. 24 In the fourth year all its fruit will be holy, an offering of praise to the Lord. 25 But in the fifth year you may eat its fruit. In this way your harvest will be increased. I am the Lord your God.

26 ‘“Do not eat any meat with the blood still in it.

‘“Do not practise divination or seek omens.

27 ‘“Do not cut the hair at the sides of your head or clip off the edges of your beard.

28 ‘“Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord.

29 ‘“Do not degrade your daughter by making her a prostitute, or the land will turn to prostitution and be filled with wickedness.

30 ‘“Observe my Sabbaths and have reverence for my sanctuary. I am the Lord.

31 ‘“Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the Lord your God.

32 ‘“Stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly and revere your God. I am the Lord.

33 ‘“When a foreigner resides among you in your land, do not ill-treat them. 34 The foreigner residing among you must be treated as your native-born. Love them as yourself, for you were foreigners in Egypt. I am the Lord your God.

35 ‘“Do not use dishonest standards when measuring length, weight or quantity. 36 Use honest scales and honest weights, an honest ephah[d] and an honest hin.[e] I am the Lord your God, who brought you out of Egypt.

37 ‘“Keep all my decrees and all my laws and follow them. I am the Lord.”’

Notas al pie

  1. Leviticus 19:20 Or be an enquiry
  2. Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised
  3. Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised
  4. Leviticus 19:36 An ephah was a dry measure having the capacity of about 22 litres.
  5. Leviticus 19:36 A hin was a liquid measure having the capacity of about 3.8 litres.

Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 19

Love af religiøs og social karakter

11-2 Herren befalede også Moses at sige følgende til Israels folk: „I skal være hellige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig! Enhver iblandt jer skal respektere sin mor og sin far og overholde loven om sabbatten, for jeg er Herren, jeres Gud. I må hverken dyrke afguderne eller lave afgudsbilleder, for jeg er Herren, jeres Gud.

Når I bringer et takoffer til mig, skal I ofre det på behørig vis, så jeg kan acceptere jeres offer. Det vil sige, at I skal spise offerkødet samme dag, I ofrer det, eller senest den næste dag, for alt, hvad der levnes til tredjedagen, skal brændes. Det, der spises på tredjedagen, er i mine øjne afskyeligt og helt uacceptabelt. Hvis nogen alligevel spiser det på tredjedagen, har han vanhelliget det, som jeg har gjort helligt, og han skal dø.

Når I høster jeres marker, skal I lade noget af kornet langs kanten stå, og de få aks, som høstfolkene overser, skal I lade ligge på marken. 10 Det samme gælder vinhøsten: Du må ikke ribbe vinstokkene for de sidste druer, og du må ikke samle de druer op, som falder på jorden under arbejdet. De skal blive tilbage, så de fattige og fremmede, som ikke ejer nogen jord, også har noget at spise. Jeg er Herren, jeres Gud.

11 I må hverken stjæle, lyve eller bedrage. 12 I må ikke sværge falsk, for derved krænker I Herren, jeres Guds, navn.

13 I må ikke undertrykke eller udbytte nogen. Når dagens arbejde er forbi, skal I straks udbetale løn til jeres daglejere.

14 Tal ikke ondt om en, der er døv, og få ikke en blind til at snuble. Ved at handle retfærdigt viser I Herren, jeres Gud, ære.

15 Jeres dommere skal fælde retfærdige domme og ikke skele til, om en person er rig eller fattig. Enhver skal dømmes retfærdigt.

16 I må ikke sprede sladder eller bringe andres liv i fare.

17 I må ikke hade jeres næste, men I bør irettesætte en ven, der begår en synd, så I ikke drages med ind under hans dom. 18 Tag ikke hævn over nogen og bær ikke nag. Elsk din næste som dig selv, for jeg er Herren.

19 Adlyd mine love: I må ikke parre to forskellige arter husdyr med hinanden, og I må ikke blande to forskellige kornarter sammen, når I tilsår jeres mark. Gå ikke med tøj vævet af to forskellige slags materialer.

20 Hvis en mand forfører en slavepige, som en anden har købt for at have hende som medhustru, skal han straffes. Dog skal de ikke straffes med døden, fordi hun er slave og ikke en fri kvinde. 21 Manden, som har forbrudt sig, skal bringe en vædder som skyldoffer til Herrens alter ved indgangen til åbenbaringsteltet, 22 hvorefter præsten skal ofre vædderen og skaffe soning for mandens synd. Så skal han få tilgivelse.

23 Efter at I er kommet ind i landet og har tilplantet det med alle slags frugttræer, må I ikke høste de tre første afgrøder. 24 Fjerde års høst skal indvies til Herren og gives til ham under jublende lovsang. 25 Men femte års høst skal tilhøre jer. På den måde vil I få et større høstudbytte. Jeg er Herren jeres Gud.

26 I må ikke spise kød, uden at blodet først er løbet fra. I må ikke have noget at gøre med spådomskunst eller trolddom.

27 I må ikke klippe håret kort i siderne, I må ikke barbere kindskægget af,[a] 28 og I må ikke lade jer tatovere eller skære jer i huden i forbindelse med en dødsklage. Jeg er Herren.

29 Gør ikke jeres døtre urene ved at lade dem deltage i religiøs prostitution, for det kan betyde, at folket vender sig til afguderne, og landet fyldes af umoralitet.

30 Hold loven om sabbatten, og hav ærefrygt for helligdommen, for jeg er Herren.

31 Spørg ikke spåkoner til råds og søg ikke kontakt med de døde, for derved gør I jer urene. Jeg er Herren, jeres Gud.

32 I skal vise hensyn og respekt over for de ældre. Derved ærer I jeres Gud. Jeg er Herren.

33 I må ikke undertrykke de fremmede, som bor iblandt jer, 34 men I skal behandle dem som alle andre borgere i landet: Elsk dem som jer selv, for I var jo selv engang fremmede i Egyptens land. Jeg er Herren, jeres Gud.

35-36 Sørg altid for at bruge korrekte mål, hvad enten det drejer sig om længdemål, rummål, mønt eller vægt, og gør målet fuldt, for jeg er Herren, som førte jer ud af Egypten. 37 Derfor skal I adlyde alle mine love og forskrifter, så I omhyggeligt overholder dem, for jeg er Herren.”

Notas al pie

  1. 19,27 Meningen er uklar. Nogle fortolkere antager på grundlag af det følgende vers, at det er nogle religiøse skikke blandt kanaʼanæerne i forbindelse med dødsklager, som israelitterne ikke må efterligne.