New International Version - UK

Job 6

Job

1Then Job replied:

‘If only my anguish could be weighed
    and all my misery be placed on the scales!
It would surely outweigh the sand of the seas –
    no wonder my words have been impetuous.
The arrows of the Almighty are in me,
    my spirit drinks in their poison;
    God’s terrors are marshalled against me.
Does a wild donkey bray when it has grass,
    or an ox bellow when it has fodder?
Is tasteless food eaten without salt,
    or is there flavour in the sap of the mallow[a]?
I refuse to touch it;
    such food makes me ill.

‘Oh, that I might have my request,
    that God would grant what I hope for,
that God would be willing to crush me,
    to let loose his hand and cut off my life!
10 Then I would still have this consolation –
    my joy in unrelenting pain –
    that I had not denied the words of the Holy One.

11 ‘What strength do I have, that I should still hope?
    What prospects, that I should be patient?
12 Do I have the strength of stone?
    Is my flesh bronze?
13 Do I have any power to help myself,
    now that success has been driven from me?

14 ‘Anyone who withholds kindness from a friend
    forsakes the fear of the Almighty.
15 But my brothers are as undependable as intermittent streams,
    as the streams that overflow
16 when darkened by thawing ice
    and swollen with melting snow,
17 but that stop flowing in the dry season,
    and in the heat vanish from their channels.
18 Caravans turn aside from their routes;
    they go off into the wasteland and perish.
19 The caravans of Tema look for water,
    the travelling merchants of Sheba look in hope.
20 They are distressed, because they had been confident;
    they arrive there, only to be disappointed.
21 Now you too have proved to be of no help;
    you see something dreadful and are afraid.
22 Have I ever said, “Give something on my behalf,
    pay a ransom for me from your wealth,
23 deliver me from the hand of the enemy,
    rescue me from the clutches of the ruthless”?

24 ‘Teach me, and I will be quiet;
    show me where I have been wrong.
25 How painful are honest words!
    But what do your arguments prove?
26 Do you mean to correct what I say,
    and treat my desperate words as wind?
27 You would even cast lots for the fatherless
    and barter away your friend.

28 ‘But now be so kind as to look at me.
    Would I lie to your face?
29 Relent, do not be unjust;
    reconsider, for my integrity is at stake.[b]
30 Is there any wickedness on my lips?
    Can my mouth not discern malice?

Notas al pie

  1. Job 6:6 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.
  2. Job 6:29 Or my righteousness still stands

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 6

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„O! dacă mi s-ar putea cântări durerea
    şi dacă mi-ar fi pusă în cumpănă nenorocirea!
Ar fi mai grele decât nisipul mării;
    de aceea mi-au fost atât de nesăbuite cuvintele.
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,
    iar sufletul meu le bea otrava.
        Groaza lui Dumnezeu vine ca o oaste asupra mea.
Oare rage măgarul sălbatic când are iarbă
    sau mugeşte boul când are nutreţ?
Se mănâncă oare fără sare ceea ce nu are gust?
    Are vreun gust albuşul de ou?[a]
Nu mă ating de aşa ceva,
    căci o aşa mâncare mă îmbolnăveşte.

O! de-aş putea avea ceea ce vreau
    şi dacă Dumnezeu mi-ar împlini dorinţa:
de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,
    să-Şi întindă mâna şi să mă nimicească!
10 Atunci mi-ar rămâne măcar această mângâiere
    şi această bucurie în durerea care nu se mai termină:
        că n-am încălcat niciodată cuvintele Celui Sfânt.
11 Ce putere mai am ca să mai sper?
    Care mi-e sfârşitul ca să mai am răbdare?
12 Am eu puterea pietrei?
    Este oare de bronz carnea mea?
13 Cu adevărat, nu-mi pot fi de nici un ajutor!
    Orice sprijin m-a părăsit!
14 Cel deznădăjduit are parte de mila prietenului său,
    altfel şi-ar pierde[b] frica de Cel Atotputernic.
15 Dar fraţii mei sunt înşelători ca un pârâu,
    ca albia pâraielor care ies din matcă,
16 ca torentele tulburi din cauza gheţii,
    în care stă ascunsă zăpada.
17 Când se-ncălzeşte vremea, pâraiele seacă,
    când este cald, li se usucă albia.
18 Caravanele se întorc din drum după ele,
    se cufundă în deşert şi pier.
19 Caravanele din Tema se uită la ele,
    călătorii din Şeba speră privindu-le.
20 Sunt ruşinaţi însă pentru că s-au încrezut în ele;
    ajung acolo doar ca să fie dezamăgiţi.
21 Ca ele sunteţi şi voi pentru mine:
    îmi vedeţi nenorocirea şi vă temeţi.
22 Am zis eu vreodată: «Faceţi-mi un dar!»
    sau: «Daţi mită pentru mine din bogăţia voastră!»
23 sau: «Scăpaţi-mă din mâna vreunui duşman!»
    sau: «Răscumpăraţi-mă din mâna vreunui asupritor!»

24 Învăţaţi-mă şi voi tăcea,
    arătaţi-mi unde am greşit.
25 Cât de dureroase sunt cuvintele drepte!
    Dar mustrările voastre, ce dovedesc?
26 Vreţi să mustraţi pentru cuvintele mele
    şi să luaţi drept vânt cuvintele unui deznădăjduit?
27 Voi vă jucaţi chiar şi cu viaţa orfanilor,
    vă vindeţi chiar şi prietenul!

28 Dar acum uitaţi-vă la mine, vă rog!
    Oare vă voi minţi în faţă?
29 Încetaţi, nu fiţi nedrepţi!
    Încetaţi, e vorba de dreptatea mea[c]!
30 Este vreo nedreptate pe limba mea?
    Nu deosebeşte cerul gurii mele ce este rău?

Notas al pie

  1. Iov 6:6 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Iov 6:14 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: său, chiar dacă îşi pierde; sau: său, dar voi v-aţi pierdut
  3. Iov 6:29 Sau: dreptatea mea rămâne