New International Version - UK

Jeremiah 1

1The words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the thirteenth year of the reign of Josiah son of Amon king of Judah, and through the reign of Jehoiakim son of Josiah king of Judah, down to the fifth month of the eleventh year of Zedekiah son of Josiah king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile.

The call of Jeremiah

The word of the Lord came to me, saying,

‘Before I formed you in the womb I knew[a] you,
    before you were born I set you apart;
    I appointed you as a prophet to the nations.’

‘Alas, Sovereign Lord,’ I said, ‘I do not know how to speak; I am too young.’

But the Lord said to me, ‘Do not say, “I am too young.” You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you,’ declares the Lord.

Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, ‘I have put my words in your mouth. 10 See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.’

11 The word of the Lord came to me: ‘What do you see, Jeremiah?’

‘I see the branch of an almond tree,’ I replied.

12 The Lord said to me, ‘You have seen correctly, for I am watching[b] to see that my word is fulfilled.’

13 The word of the Lord came to me again: ‘What do you see?’

‘I see a pot that is boiling,’ I answered. ‘It is tilting towards us from the north.’

14 The Lord said to me, ‘From the north disaster will be poured out on all who live in the land. 15 I am about to summon all the peoples of the northern kingdoms,’ declares the Lord.

‘Their kings will come and set up their thrones
    in the entrance of the gates of Jerusalem;
they will come against all her surrounding walls
    and against all the towns of Judah.
16 I will pronounce my judgments on my people
    because of their wickedness in forsaking me,
in burning incense to other gods
    and in worshipping what their hands have made.

17 ‘Get yourself ready! Stand up and say to them whatever I command you. Do not be terrified by them, or I will terrify you before them. 18 Today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land – against the kings of Judah, its officials, its priests and the people of the land. 19 They will fight against you but will not overcome you, for I am with you and will rescue you,’ declares the Lord.

Notas al pie

  1. Jeremiah 1:5 Or chose
  2. Jeremiah 1:12 The Hebrew for watching sounds like the Hebrew for almond tree.

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 1

1Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoţii din Anatot, din teritoriul lui Beniamin. Cuvântul Domnului a venit la el în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi în zilele lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, până în luna a cincea a anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, când locuitorii Ierusalimului au fost duşi în captivitate.

Chemarea lui Ieremia

Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:

– Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam[a],
    şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte
        şi te făcusem profet al neamurilor.

Eu am răspuns:

– Ah, Stăpâne Doamne, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil!

Însă Domnul mi-a zis:

– Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul.

Apoi Domnul Şi-a întins mâna, mi-a atins gura şi mi-a zis:

– Iată, pun cuvintele Mele în gura ta. 10 Astăzi te pun peste neamuri şi peste regate ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să nimiceşti, să zideşti şi să plantezi.

11 Cuvântul Domnului a venit la mine şi m-a întrebat:

– Ce vezi, Ieremia?

– Văd un toiag din lemn de migdal, i-am răspuns eu.

12 – Ai văzut bine, mi-a zis Domnul, căci Eu veghez[b] ca să împlinesc Cuvântul Meu.

13 Cuvântul Domnului a venit la mine a doua oară şi mi-a zis:

– Ce vezi?

– Văd un cazan clocotind, care se revarsă dinspre nord, i-am răspuns eu.

14 – Dinspre nord va izbucni dezastrul peste toţi cei ce locuiesc în ţară, mi-a zis Domnul. 15 Căci iată, voi chema toate clanurile regatelor din nord, zice Domnul.

Ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare tronul
    la intrările porţilor Ierusalimului.
Vor veni şi vor lupta împotriva tuturor zidurilor ce-l împrejmuiesc
    şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16 Voi rosti asupra lor judecăţile Mele
    pentru tot răul pe care l-au săvârşit,
căci M-au părăsit,
    au ars tămâie altor dumnezei
        şi s-au închinat lucrărilor făcute de mâinile lor.

17 Tu dar încinge-ţi coapsele! Ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac Eu să tremuri înaintea lor. 18 De astăzi vei fi o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de bronz, ca să stai împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda, a conducătorilor lui, a preoţilor şi a poporului ţării. 19 Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.

Notas al pie

  1. Ieremia 1:5 Sau: te-am ales
  2. Ieremia 1:12 Termenul ebraic pentru veghez este asemănător cu cel pentru migdal