New International Version - UK

Hebrews 8

The high priest of a new covenant

1Now the main point of what we are saying is this: we do have such a high priest, who sat down at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being.

Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law. They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: ‘See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.’[a] But in fact the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises.

For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said[b]:

‘The days are coming, declares the Lord,
    when I will make a new covenant
with the people of Israel
    and with the people of Judah.
It will not be like the covenant
    I made with their ancestors
when I took them by the hand
    to lead them out of Egypt,
because they did not remain faithful to my covenant,
    and I turned away from them,
declares the Lord.
10 This is the covenant I will establish with the people of Israel
    after that time, declares the Lord.
I will put my laws in their minds
    and write them on their hearts.
I will be their God,
    and they will be my people.
11 No longer will they teach their neighbours,
    or say to one another, “Know the Lord,”
because they will all know me,
    from the least of them to the greatest.
12 For I will forgive their wickedness
    and will remember their sins no more.’[c]

13 By calling this covenant ‘new’, he has made the first one obsolete; and what is obsolete and outdated will soon disappear.

Notas al pie

  1. Hebrews 8:5 Exodus 25:40
  2. Hebrews 8:8 Some manuscripts may be translated fault and said to the people.
  3. Hebrews 8:12 Jer. 31:31-34

Slovo na cestu

Židům 8

Kristus je Nejvyšší kněz nové smlouvy

11-2 Náš velekněz koná svou službu v nebeském chrámu, který postavil Pán a ne člověk jako pravé místo bohoslužby. Koná ji od chvíle, kdy zaujal vysoké postavení u Boha.

3-5 Každý velekněz je ustanoven k tomu, aby obětoval dary a oběti. I Ježíš měl tuto povinnost. Ale nebyl z kněží, kteří přinášejí dary podle zákona a jejichž služba je jen stínem nebeské bohoslužby. Víme přece, že Mojžíš zhotovil na Boží příkaz svatyni přesně podle vzoru, který mu byl zjeven.

Kristus je však prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na dalekosáhlejších zaslíbeních, protože mu byla svěřena vznešenější služba.

Kdyby stará smlouva neměla vady, nebyla by nahrazována novou. Ale Bůh říká svému lidu:

„Nastane den,
    kdy uzavřu s Izraelci a Judejci novou smlouvu.
Bude se lišit od té,
    kterou jsem uzavřel s jejich otci v den,
kdy jsem je vyvedl z Egypta.
    Nedodrželi ji a já jsem o ně přestal dbát.
10 Toto je nová smlouva,
    kterou uzavřu s Izraelci,
praví Pán.
    Napíšu své zákony do jejich myslí,
takže budou vědět,
    co po nich žádám,
aniž bych to musel říkat.
    A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom,
aby je plnili.
    A budu jejich Bůh a oni budou můj lid.
11 A nebude třeba,
    aby někdo říkal svému příteli,
sousedovi nebo bratrovi: Poznávej Pána,
    poněvadž mne už všichni,
velcí i malí, budou znát.
12     Odpustím jim jejich přestupky a na jejich hříchy ani nevzpomenu.“

13 Tím Bůh ohlašuje nové sliby a novou smlouvu místo staré, která je už nevhodná a pozbývá platnosti.