New International Version - UK

Hebrews 4

A Sabbath-rest for the people of God

1Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed.[a] Now we who have believed enter that rest, just as God has said,

‘So I declared on oath in my anger,
    “They shall never enter my rest.”’[b]

And yet his works have been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: ‘On the seventh day God rested from all his works.’[c] And again in the passage above he says, ‘They shall never enter my rest.’

Therefore since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it ‘Today’. This he did when a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted:

‘Today, if you hear his voice,
    do not harden your hearts.’[d]

For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; 10 for anyone who enters God’s rest also rests from their works,[e] just as God did from his. 11 Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience.

12 For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart. 13 Nothing in all creation is hidden from God’s sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

Jesus the great high priest

14 Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven,[f] Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. 15 For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are – yet he did not sin. 16 Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.

Notas al pie

 1. Hebrews 4:2 Some manuscripts because those who heard did not combine it with faith
 2. Hebrews 4:3 Psalm 95:11; also in verse 5
 3. Hebrews 4:4 Gen. 2:2
 4. Hebrews 4:7 Psalm 95:7,8
 5. Hebrews 4:10 Or labour
 6. Hebrews 4:14 Greek has gone through the heavens

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 4

Odihna promisă de Dumnezeu

1De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna Lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Şi nouă ne-a fost vestită Evanghelia[a] ca şi lor, dar lor, cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de nici un folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credinţa[b], însă cei care am crezut intrăm în acea odihnă, aşa cum a spus:

„De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“[c]

Şi totuşi lucrările Sale au fost terminate încă de la crearea lumii – pentru că a spus undeva, despre ziua a şaptea, astfel: „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui“[d] şi, din nou, în acelaşi loc: „Nu vor intra în odihna Mea!“ Deci, fiindcă rămâne ca unii să intre în ea, şi întrucât cei dintâi, cărora li s-a vestit Evanghelia, n-au intrat din cauza neascultării, El stabileşte din nou o zi: „astăzi“, spunând, prin David, după atât de mult timp, aşa cum a fost spus mai înainte:

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,
    nu vă împietriţi inimile!“[e]

Dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci Dumnezeu nu le-ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de Sabat, 10 pentru că oricine intră în odihna Lui se va odihni de lucrările lui, ca şi Dumnezeu de ale Sale. 11 Să ne grăbim[f] deci să intrăm în acea odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca a lor!

12 Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii. 13 Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, ci totul este gol şi descoperit ochilor Lui, ai Celui înaintea Căruia trebuie să dăm socoteală.

Isus, Marele nostru Preot

14 Aşadar, fiindcă avem un Mare Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ţinem tare de mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de[g] slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască. 16 Aşadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit.

Notas al pie

 1. Evrei 4:2 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 2. Evrei 4:2 Unele mss conţin: pentru că ei nu au luat parte la credinţa celor ce au ascultat
 3. Evrei 4:3 Vezi Ps. 95:11; şi în v. 5
 4. Evrei 4:4 Vezi Gen. 2:2
 5. Evrei 4:7 Vezi Ps. 95:7, 8
 6. Evrei 4:11 Sau: Să ne străduim
 7. Evrei 4:15 Lit: simpatiza cu