New International Version - UK

Hebrews 1

God’s final word: his Son

1In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs.

The Son superior to angels

For to which of the angels did God ever say,

‘You are my Son;
    today I have become your Father’[a]?

Or again,

‘I will be his Father,
    and he will be my Son’[b]?

And again, when God brings his firstborn into the world, he says,

‘Let all God’s angels worship him.’[c]

In speaking of the angels he says,

‘He makes his angels spirits,
    and his servants flames of fire.’[d]

But about the Son he says,

‘Your throne, O God, will last for ever and ever;
    a sceptre of justice will be the sceptre of your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
    therefore God, your God, has set you above your companions
    by anointing you with the oil of joy.’[e]

10 He also says,

‘In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth,
    and the heavens are the work of your hands.
11 They will perish, but you remain;
    they will all wear out like a garment.
12 You will roll them up like a robe;
    like a garment they will be changed.
But you remain the same,
    and your years will never end.’[f]

13 To which of the angels did God ever say,

‘Sit at my right hand
    until I make your enemies
    a footstool for your feet’[g]?

14 Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?

Notas al pie

 1. Hebrews 1:5 Psalm 2:7
 2. Hebrews 1:5 2 Samuel 7:14; 1 Chron. 17:13
 3. Hebrews 1:6 Deut. 32:43 (see Dead Sea Scrolls and Septuagint)
 4. Hebrews 1:7 Psalm 104:4
 5. Hebrews 1:9 Psalm 45:6,7
 6. Hebrews 1:12 Psalm 102:25-27
 7. Hebrews 1:13 Psalm 110:1

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1

Fiul, superior îngerilor

1În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri, însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. El, Care este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui şi Care susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curăţirea de păcate şi S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moştenit este mai minunat decât al lor.

Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Tu eşti Fiul Meu!
    Astăzi Te-am născut!“[a]?

Şi, din nou:

„Eu voi fi Tatăl Lui,
    iar El va fi Fiul Meu.“[b]

Şi, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut[c], spune:

„Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“[d]

Iar despre îngeri spune:

„Din vânturi El Îşi face îngeri
    şi din flăcări de foc – slujitori.“[e]

Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci,
    iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.“[f]

10 Şi:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,
    iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi.
    Toate se vor învechi ca o haină.
12 Le vei înfăşura ca pe un veşmânt
    şi vor fi schimbate ca pe o haină.
Tu însă rămâi Acelaşi
    şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“[g]

13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Şezi la dreapta Mea
    până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!“[h]?

14 Nu sunt ei toţi duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moştenească mântuirea?

Notas al pie

 1. Evrei 1:5 Vezi Ps. 2:7
 2. Evrei 1:5 Vezi 2 Sa 7:14; 1 Cron. 17:13
 3. Evrei 1:6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, acelaşi termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 (89:27 în versiunea aceasta, precum şi în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Aşadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naştere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creaţie
 4. Evrei 1:6 Vezi LXX, Deut. 32:43
 5. Evrei 1:7 Vezi Ps. 104:4
 6. Evrei 1:9 Vezi Ps. 45:6,7
 7. Evrei 1:12 Vezi Ps. 102:25-27
 8. Evrei 1:13 Vezi Ps. 110:1