New International Version - UK

Genesis 9

God’s covenant with Noah

1Then God blessed Noah and his sons, saying to them, ‘Be fruitful and increase in number and fill the earth. The fear and dread of you will fall on all the beasts of the earth, and on all the birds in the sky, on every creature that moves along the ground, and on all the fish in the sea; they are given into your hands. Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything.

‘But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal. And from each human being, too, I will demand an accounting for the life of another human being.

‘Whoever sheds human blood,
    by humans shall their blood be shed;
for in the image of God
    has God made mankind.

As for you, be fruitful and increase in number; multiply on the earth and increase upon it.’

Then God said to Noah and to his sons with him: ‘I now establish my covenant with you and with your descendants after you 10 and with every living creature that was with you – the birds, the livestock and all the wild animals, all those that came out of the ark with you – every living creature on earth. 11 I establish my covenant with you: never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.’

12 And God said, ‘This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come: 13 I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. 14 Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, 15 I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. 16 Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth.’

17 So God said to Noah, ‘This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth.’

The sons of Noah

18 The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham and Japheth. (Ham was the father of Canaan.) 19 These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth.

20 Noah, a man of the soil, proceeded[a] to plant a vineyard. 21 When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. 22 Ham, the father of Canaan, saw his father naked and told his two brothers outside. 23 But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders; then they walked in backwards and covered their father’s naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father naked.

24 When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, 25 he said,

‘Cursed be Canaan!
    The lowest of slaves
    will he be to his brothers.’

26 He also said,

‘Praise be to the Lord, the God of Shem!
    May Canaan be the slave of Shem.
27 May God extend Japheth’s[b] territory;
    may Japheth live in the tents of Shem,
    and may Canaan be the slave of Japheth.’

28 After the flood Noah lived 350 years. 29 Noah lived a total of 950 years, and then he died.

Notas al pie

  1. Genesis 9:20 Or soil, was the first
  2. Genesis 9:27 Japheth sounds like the Hebrew for extend.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 9

Guds pagt med Noa

1Gud velsignede Noa og hans sønner: „Formér jer og bliv mange!” sagde han. „Spred jer over jorden. Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem. Jeg har givet dem til jer, og I må gerne spise dem såvel som de grønne planter, jeg tidligere har givet jer. Men fordi livet er i blodet, må I ikke spise kød, som stadig indeholder blod. Menneskers livsblod vil jeg kræve hævn for. Ethvert dyr, som dræber et menneske, skal dø. Ethvert menneske, der slår et andet menneske ihjel, skal henrettes for at have myrdet et levende væsen, som er skabt i Guds billede. Formér jer og få mange børn så jeres efterkommere kan brede sig ud over hele jorden.”

Derpå sagde Gud til Noa og hans sønner: „Jeg vil oprette min pagt med jer og jeres efterkommere 10 og med alle de dyr, som er kommet ud af arken sammen med jer: 11 Jeg vil aldrig mere sende en oversvømmelse, som udsletter alt liv på landjorden. 12 Og jeg vil give jer et synligt tegn på denne evige pagt, som jeg opretter med jer og alle levende væsener. 13 Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. 14 Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, 15 så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv. 16 Når jeg ser regnbuen i skyerne, vil jeg huske min evige pagt med alle levende væsener på jorden. 17 Regnbuen er tegnet på denne pagt.”

Noas tre sønner

18-19 Noas tre sønner, som var med i arken, hed Sem, Kam og Jafet, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det var Kam, der blev stamfar til kana’anæerne.

20 Noa dyrkede jorden, og han var den første, der plantede en vingård. 21 En dag drak han af vinen og blev stærkt beruset, så han smed tøjet og lå nøgen inde i sit telt. 22 Kam kom ind og så sin far nøgen. Han gik straks ud og fortalte sine brødre det. 23 Så tog Sem og Jafet en kappe over skuldrene, gik baglæns ind i teltet og tildækkede deres far. De vendte ryggen til, så de ikke så ham nøgen. 24 Da Noa vågnede og blev ædru, hørte han, hvad hans yngste søn havde gjort. 25 „Gud vil dømme Kana’an og hans efterkommere!” udbrød han. „Lad dem blive slaver for Sems og Jafets efterkommere. 26 Må Herren, min Gud, velsigne Sems slægt, og må kana’anæerne trælle for dem. 27 Må Gud give Jafets slægt meget land, må de trives som Sems slægt, og må kana’anæerne også trælle for dem.”

28 Noa levede endnu 350 år efter oversvømmelsen. 29 Han var 950 år gammel, da han døde.