New International Version - UK

Genesis 33

Jacob meets Esau

1Jacob looked up and there was Esau, coming with his four hundred men; so he divided the children among Leah, Rachel and the two female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground seven times as he approached his brother.

But Esau ran to meet Jacob and embraced him; he threw his arms around his neck and kissed him. And they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. ‘Who are these with you?’ he asked.

Jacob answered, ‘They are the children God has graciously given your servant.’

Then the female servants and their children approached and bowed down. Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down.

Esau asked, ‘What’s the meaning of all these flocks and herds I met?’

‘To find favour in your eyes, my lord,’ he said.

But Esau said, ‘I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself.’

10 ‘No, please!’ said Jacob. ‘If I have found favour in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God, now that you have received me favourably. 11 Please accept the present that was brought to you, for God has been gracious to me and I have all I need.’ And because Jacob insisted, Esau accepted it.

12 Then Esau said, ‘Let us be on our way; I’ll accompany you.’

13 But Jacob said to him, ‘My lord knows that the children are tender and that I must care for the ewes and cows that are nursing their young. If they are driven hard just one day, all the animals will die. 14 So let my lord go on ahead of his servant, while I move along slowly at the pace of the flocks and herds before me and the pace of the children, until I come to my lord in Seir.’

15 Esau said, ‘Then let me leave some of my men with you.’

‘But why do that?’ Jacob asked. ‘Just let me find favour in the eyes of my lord.’

16 So that day Esau started on his way back to Seir. 17 Jacob, however, went to Sukkoth, where he built a place for himself and made shelters for his livestock. That is why the place is called Sukkoth.[a]

18 After Jacob came from Paddan Aram,[b] he arrived safely at the city of Shechem in Canaan and camped within sight of the city. 19 For a hundred pieces of silver,[c] he bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, the plot of ground where he pitched his tent. 20 There he set up an altar and called it El Elohe Israel.[d]

Notas al pie

  1. Genesis 33:17 Sukkoth means shelters.
  2. Genesis 33:18 That is, North-west Mesopotamia
  3. Genesis 33:19 Hebrew hundred kesitahs; a kesitah was a unit of money of unknown weight and value.
  4. Genesis 33:20 El Elohe Israel can mean El is the God of Israel or mighty is the God of Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 33

Întâlnirea dintre Iacov şi Esau

1La un moment dat, Iacov şi-a ridicat privirea şi l-a văzut pe Esau venind cu patru sute de bărbaţi. Atunci el şi-a împărţit copiii între Lea, Rahela şi cele două sclave. Le-a pus pe cele două sclave împreună cu copiii lor în faţă, apoi pe Lea împreună cu copiii ei, iar la urmă de tot pe Rahela cu Iosif. El însuşi s-a aşezat înaintea lor şi s-a plecat până la pământ de şapte ori în timp ce se apropia de fratele său. Dar Esau a alergat să-l întâmpine şi l-a îmbrăţişat; şi-a pus mâinile în jurul gâtului său, l-a sărutat, apoi au plâns împreună. Când Esau şi-a ridicat privirea şi a văzut femeile şi copiii, a întrebat:

– Cine sunt aceştia care vin în urma ta?

– Sunt copiii cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe slujitorul tău, a răspuns Iacov.

Apoi sclavele şi copiii lor s-au apropiat şi s-au plecat înaintea lui Esau; de asemenea, Lea şi copiii ei s-au apropiat şi s-au plecat înaintea lui; iar în cele din urmă, Iosif şi Rahela s-au apropiat şi s-au plecat şi ei înaintea lui.

Esau a întrebat:

– Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?

– Să găsesc bunăvoinţă la stăpânul meu, a răspuns Iacov.

– Eu am destul, frate, i-a spus Esau; păstrează ce ai pentru tine.

10 Dar Iacov i-a răspuns:

– Nu, te rog! Dacă am găsit bunăvoinţă la tine, primeşte darul meu, căci, cu adevărat, atunci când ţi-am văzut faţa, parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu, iar tu ai fost binevoitor cu mine. 11 Te rog, primeşte binecuvântarea mea, care ţi-a fost adusă, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine şi am de toate. Astfel, Iacov a insistat, iar Esau a primit.

12 Apoi Esau a zis:

– Hai să pornim şi să ne continuăm călătoria; eu voi merge înaintea ta.

13 Însă Iacov i-a răspuns:

– Stăpânul meu ştie că pruncii sunt plăpânzi şi că trebuie să am grijă de oile şi vitele care alăptează; dacă sunt silite la drum o singură zi, toate vor muri. 14 Să meargă stăpânul meu înaintea slujitorului său, iar eu voi veni încet, la pas cu turma care este înaintea mea şi cu copiii, până voi ajunge la stăpânul meu, în Seir.

15 Esau i-a zis:

– Atunci, dă-mi voie să las câţiva dintre oamenii mei cu tine.

– Pentru ce asta? a răspuns Iacov. Mi-ajunge să găsesc bunăvoinţă la stăpânul meu.

16 În aceeaşi zi, Esau s-a întors în Seir. 17 Însă Iacov a călătorit spre Sucot unde şi-a zidit o casă şi a făcut adăposturi pentru turmele sale; de aceea acel loc se numeşte Sucot[a].

18 Întorcându-se din Padan-Aram, Iacov a ajuns în siguranţă în cetatea Şehem[b], care se află în Canaan, şi şi-a aşezat tabăra în faţa cetăţii. 19 Cu o sută de chesita[c], el a cumpărat de la fiii lui Hamor, tatăl lui Şehem, partea de teren pe care şi-a întins cortul. 20 Acolo a ridicat un altar şi l-a numit El-Elohe-Israel[d].

Notas al pie

  1. Geneza 33:17 Sukot înseamnă Adăposturi
  2. Geneza 33:18 Sau: a ajuns la Şalem (sau: Salem), o cetate a lui Şehem
  3. Geneza 33:19 Unitate de măsură arhaică cu origine şi greutate necunoscută
  4. Geneza 33:20 El-Elohe-Israel înseamnă Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel sau El, Dumnezeul lui Israel