New International Version - UK

Ezekiel 46

1‘“This is what the Sovereign Lord says: the gate of the inner court facing east is to be shut on the six working days, but on the Sabbath day and on the day of the New Moon it is to be opened. The prince is to enter from the outside through the portico of the gateway and stand by the gatepost. The priests are to sacrifice his burnt offering and his fellowship offerings. He is to bow down in worship at the threshold of the gateway and then go out, but the gate will not be shut until evening. On the Sabbaths and New Moons the people of the land are to worship in the presence of the Lord at the entrance of that gateway. The burnt offering the prince brings to the Lord on the Sabbath day is to be six male lambs and a ram, all without defect. The grain offering given with the ram is to be an ephah,[a] and the grain offering with the lambs is to be as much as he pleases, along with a hin[b] of olive oil for each ephah. On the day of the New Moon he is to offer a young bull, six lambs and a ram, all without defect. He is to provide as a grain offering one ephah with the bull, one ephah with the ram, and with the lambs as much as he wants to give, along with a hin of oil for each ephah. When the prince enters, he is to go in through the portico of the gateway, and he is to come out the same way.

‘“When the people of the land come before the Lord at the appointed festivals, whoever enters by the north gate to worship is to go out by the south gate; and whoever enters by the south gate is to go out by the north gate. No one is to return through the gate by which they entered, but each is to go out by the opposite gate. 10 The prince is to be among them, going in when they go in and going out when they go out. 11 At the feasts and the appointed festivals, the grain offering is to be an ephah with a bull, an ephah with a ram, and with the lambs as much as he pleases, along with a hin of oil for each ephah.

12 ‘“When the prince provides a freewill offering to the Lord – whether a burnt offering or fellowship offerings – the gate facing east is to be opened for him. He shall offer his burnt offering or his fellowship offerings as he does on the Sabbath day. Then he shall go out, and after he has gone out, the gate will be shut.

13 ‘“Every day you are to provide a year-old lamb without defect for a burnt offering to the Lord; morning by morning you shall provide it. 14 You are also to provide with it morning by morning a grain offering, consisting of a sixth of an ephah[c] with a third of a hin[d] of oil to moisten the flour. The presenting of this grain offering to the Lord is a lasting ordinance. 15 So the lamb and the grain offering and the oil shall be provided morning by morning for a regular burnt offering.

16 ‘“This is what the Sovereign Lord says: if the prince makes a gift from his inheritance to one of his sons, it will also belong to his descendants; it is to be their property by inheritance. 17 If, however, he makes a gift from his inheritance to one of his servants, the servant may keep it until the year of freedom; then it will revert to the prince. His inheritance belongs to his sons only; it is theirs. 18 The prince must not take any of the inheritance of the people, driving them off their property. He is to give his sons their inheritance out of his own property, so that not one of my people will be separated from their property.”’

19 Then the man brought me through the entrance at the side of the gate to the sacred rooms facing north, which belonged to the priests, and showed me a place at the western end. 20 He said to me, ‘This is the place where the priests are to cook the guilt offering and the sin offering[e] and bake the grain offering, to avoid bringing them into the outer court and consecrating the people.’

21 He then brought me to the outer court and led me round to its four corners, and I saw in each corner another court. 22 In the four corners of the outer court were enclosed[f] courts, forty cubits long and thirty cubits wide;[g] each of the courts in the four corners was the same size. 23 Around the inside of each of the four courts was a ledge of stone, with places for fire built all round under the ledge. 24 He said to me, ‘These are the kitchens where those who minister at the temple are to cook the sacrifices of the people.’

Notas al pie

  1. Ezekiel 46:5 That is, probably about 16 kilograms; also in verses 7 and 11
  2. Ezekiel 46:5 That is, about 3.8 litres; also in verses 7 and 11
  3. Ezekiel 46:14 That is, probably about 2.7 kilograms
  4. Ezekiel 46:14 That is, about 1.3 litres
  5. Ezekiel 46:20 Or purification offering
  6. Ezekiel 46:22 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  7. Ezekiel 46:22 That is, about 21 metres long and 16 metres wide

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 46

Särskilda offer i templet

1Så säger Herren, Herren: Den inre förgårdens östra port ska vara stängd under de sex arbetsdagarna men öppen på sabbaten och nymånadsfesten. 2Fursten ska komma in utifrån genom portens förhus och ställa sig vid dörrposten. Prästerna ska offra hans brännoffer och gemenskapsoffer. Han ska tillbe vid portens tröskel och sedan gå ut. Porten får inte stängas förrän på kvällen. 3Folket i landet ska tillbe Herren vid ingången till denna port på sabbaterna och nymånadsfesterna.

4Det brännoffer som fursten bär fram till Herren på sabbatsdagen ska bestå av sex felfria lamm och en felfri bagge. 5Matoffret som han bär fram ska vara en efa mjöl för baggen och ett mått som han själv bestämmer för lammen, samt en hin olja för varje efa.[a]

6På nymånadsfesten ska han offra en felfri ungtjur, sex lamm och en bagge, alla felfria. 7Som matoffer ska han offra en efa för tjuren, en efa för baggen och för lammen vad han själv bestämmer, samt en hin olja för varje efa.

8När fursten kommer ska han gå in genom portens förhus och ut igen samma väg. 9Men när folket i landet kommer inför Herren vid högtiderna, ska den som har gått in genom norra porten för att tillbe gå ut genom södra porten. Den som har gått in genom södra porten ska gå ut genom den norra. Ingen får gå tillbaka ut genom samma port som han kom in, utan man måste alltid gå ut genom den motsatta porten. 10Fursten ska vara med dem, komma in med dem och gå ut med dem.

11Vid högtider och fester ska matoffret vara en efa mjöl för tjuren, en efa för baggen och så mycket för lammen som han själv bestämmer, samt en hin olja för varje efa. 12När fursten vill bära fram ett frivilligt offer till Herren, ett brännoffer eller ett gemenskapsoffer, ska den östra porten öppnas för honom, så att han kan bära fram sitt brännoffer och gemenskapsoffer precis som på sabbaten. Sedan ska han gå ut igen, och porten ska stängas efter honom.

13Du ska dagligen ge ett årsgammalt felfritt lamm som brännoffer till Herren. Varje morgon ska du offra ett sådant. 14Du ska också som matoffer varje morgon ge en sjättedels efa mjöl och en tredjedels hin olja att fukta mjölet med. Denna förordning för Herrens matoffer ska gälla som en bestående stadga för alltid. 15Lammet, matoffret och oljan ska bäras fram varje morgon som ett regelbundet brännoffer.

16Så säger Herren, Herren: Om fursten ger någon av sina söner en del av sin egendom som gåva, ska den tillhöra hans söner. Det ska vara deras egendom som de ärvt. 17Men om han ger en del av sin egendom som gåva till någon av sina tjänare, får denne behålla den fram till friåret. Då återgår den till fursten. Det är bara hans söner som får behålla hans egendom. 18Fursten får inte heller ta något av folkets arvedel eller tvinga bort dem från deras egendom. Han ska ge sina söner av sin egendom, för att ingen bland mitt folk ska behöva skiljas från sin egendom.’ ”

19Sedan förde han mig genom ingången vid sidan om porten till prästernas heliga rum som låg mot norr. Längst bort vid västra ändan syntes en plats. 20Han sa till mig: ”Det här är platsen där prästerna kokar skuldoffret och syndoffret och bakar matoffret, för att slippa bära dem till den yttre förgården och därmed helga folket.”

21Därefter förde han mig ut till den yttre förgården och runt till dess fyra hörn. I varje hörn syntes en gård. 22I den yttre förgårdens fyra hörn fanns det slutna gårdar, 20 meter långa och 15 meter breda, alla gårdarna i de fyra hörnen var lika stora. 23Utmed insidan av de fyra gårdarna fanns på alla sidor en mur, och nertill i muren runt omkring hade man byggt eldstäder för kokning. 24Han sa till mig: ”I dessa kök kokar tempeltjänarna folkets slaktoffer.”

Notas al pie

  1. 46:5-7,11,14 För måtten se not till 45:10-14 och 45:24.