New International Version - UK

Ezekiel 18

The one who sins will die

1The word of the Lord came to me: ‘What do you people mean by quoting this proverb about the land of Israel:

‘“The parents eat sour grapes,
    and the children’s teeth are set on edge”?

‘As surely as I live, declares the Sovereign Lord, you will no longer quote this proverb in Israel. For everyone belongs to me, the parent as well as the child – both alike belong to me. The one who sins is the one who will die.

‘Suppose there is a righteous man
    who does what is just and right.
He does not eat at the mountain shrines
    or look to the idols of Israel.
He does not defile his neighbour’s wife
    or have sexual relations with a woman during her period.
He does not oppress anyone,
    but returns what he took in pledge for a loan.
He does not commit robbery,
    but gives his food to the hungry
    and provides clothing for the naked.
He does not lend to them at interest
    or take a profit from them.
He withholds his hand from doing wrong
    and judges fairly between two parties.
He follows my decrees
    and faithfully keeps my laws.
That man is righteous;
    he will surely live,
declares the Sovereign Lord.

10 ‘Suppose he has a violent son, who sheds blood or does any of these other things[a] 11 (though the father has done none of them):

‘He eats at the mountain shrines.
He defiles his neighbour’s wife.
12 He oppresses the poor and needy.
He commits robbery.
He does not return what he took in pledge.
He looks to the idols.
He does detestable things.
13 He lends at interest and takes a profit.

Will such a man live? He will not! Because he has done all these detestable things, he is to be put to death; his blood will be on his own head.

14 ‘But suppose this son has a son who sees all the sins his father commits, and though he sees them, he does not do such things:

15 ‘He does not eat at the mountain shrines
    or look to the idols of Israel.
He does not defile his neighbour’s wife.
16 He does not oppress anyone
    or require a pledge for a loan.
He does not commit robbery,
    but gives his food to the hungry
    and provides clothing for the naked.
17 He withholds his hand from ill-treating the poor
    and takes no interest or profit from them.
He keeps my laws and follows my decrees.

He will not die for his father’s sin; he will surely live. 18 But his father will die for his own sin, because he practised extortion, robbed his brother and did what was wrong among his people.

19 ‘Yet you ask, “Why does the son not share the guilt of his father?” Since the son has done what is just and right and has been careful to keep all my decrees, he will surely live. 20 The one who sins is the one who will die. The child will not share the guilt of the parent, nor will the parent share the guilt of the child. The righteousness of the righteous will be credited to them, and the wickedness of the wicked will be charged against them.

21 ‘But if a wicked person turns away from all the sins they have committed and keeps all my decrees and does what is just and right, that person will surely live; they will not die. 22 None of the offences they have committed will be remembered against them. Because of the righteous things they have done, they will live. 23 Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign Lord. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?

24 ‘But if a righteous person turns from their righteousness and commits sin and does the same detestable things the wicked person does, will they live? None of the righteous things that person has done will be remembered. Because of the unfaithfulness they are guilty of and because of the sins they have committed, they will die.

25 ‘Yet you say, “The way of the Lord is not just.” Hear, you Israelites: is my way unjust? Is it not your ways that are unjust? 26 If a righteous person turns from their righteousness and commits sin, they will die for it; because of the sin they have committed they will die. 27 But if a wicked person turns away from the wickedness they have committed and does what is just and right, they will save their life. 28 Because they consider all the offences they have committed and turn away from them, that person will surely live; they will not die. 29 Yet the Israelites say, “The way of the Lord is not just.” Are my ways unjust, people of Israel? Is it not your ways that are unjust?

30 ‘Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, declares the Sovereign Lord. Repent! Turn away from all your offences; then sin will not be your downfall. 31 Rid yourselves of all the offences you have committed, and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? 32 For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!

Notas al pie

  1. Ezekiel 18:10 Or things to a brother

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 18

Var och en ska dömas för sin egen synd

1Herrens ord kom till mig: 2”Varför använder ni det här ordspråket om Israels land:

’Fäderna äter sura druvor

och barnen får ömma tänder’?

3Så sant jag lever, säger Herren, Herren, ska ni inte längre använda det ordspråket i Israel. 4Alla människoliv tillhör nämligen mig, fädernas såväl som sönernas. Den som syndar ska dö för sin egen synd.

5Den som är rättfärdig

och gör vad som är rätt och rättfärdigt

6håller inte offermåltid uppe i bergen

och ser inte upp på israeliternas avgudar.

Han kränker inte sin nästas hustru

och ligger inte med en kvinna under hennes menstruation.

7Han förtrycker ingen, utan återlämnar låntagarens pant.

Han roffar inte åt sig,

utan ger den hungrige mat och kläder åt den nakne.

8Han lånar inte ut pengar mot ränta

och ockrar inte.

Han avhåller sig från det som är orätt,

och han dömer rätt mellan människor.

9Han lyder mina bud och följer troget mina stadgar.

En sådan man är rättfärdig.

Han ska få leva, säger Herren, Herren.

10Men om han får en våldsbenägen son som är mördare, eller gör något av detta mot sin broder, 11som han själv aldrig gjorde:

håller offermåltid uppe i bergen,

kränker sin nästas hustru,

12förtrycker den fattige och behövande,

roffar åt sig, låter bli att återlämna pant,

ser upp på avgudarna och begår avskyvärda handlingar,

13lånar ut pengar mot ränta och ockrar,

ska han då få leva?

Nej, han ska inte leva!

Han har begått alla dessa avskyvärdheter och måste förvisso dö,

och han är själv skuld till det.

14Men om han i sin tur får en son som ser alla synder hans far begår, och fastän han ser dem själv avstår från att göra något sådant,

15om han inte håller offermåltid uppe i bergen

och inte ser upp på israeliternas avgudar,

inte kränker sin nästas hustru,

16inte förtrycker någon eller tar pant,

inte roffar åt sig, utan ger den hungrige mat

och kläder åt den nakne,

17avhåller sig från det som är orätt[a]

och inte lånar ut pengar mot ränta eller ockrar,

om han lyder mina bud och följer mina stadgar,

då ska han inte dö på grund av sin fars synder. Han ska få leva.

18Men hans far, som utövade utpressning och roffade åt sig av sina släktingar

och gjorde orätt bland sitt folk,

ska dö för sin egen synd.

19Men ni frågar: ’Varför ska inte sonen dela sin fars skuld?’ Därför att sonen har gjort det som är rätt och rättfärdigt och hållit alla mina bud och rättat sig efter dem. Han ska få leva. 20Den som syndar ska dö. Sonen ska inte dela sin fars skuld, och inte heller fadern sin sons. Den rättfärdige ska få del av sin rättfärdighet och den gudlöse av sin gudlöshet.

21Men om den gudlöse vänder om från alla sina synder som han har begått och lyder alla mina bud och gör det som är rätt och rättfärdigt, så ska han få leva. Han ska inte dö. 22Alla hans överträdelser ska vara glömda, och genom det rättfärdiga han har gjort ska han få leva. 23Skulle den gudlöses död behaga mig? säger Herren, Herren. Skulle jag inte hellre se honom vända om från sina vägar och få leva?

24Men om en rättfärdig vänder om från sin rättfärdighet och börjar göra det som är orätt och begår samma avskyvärda handlingar som den gudlöse, ska han då tillåtas leva? All hans tidigare rättfärdighet kommer att bli bortglömd, och för sin trolöshet som han gjort sig skyldig till och för sin synd som han begått ska han dö.

25Ändå säger ni: ’Herrens väg är inte rätt!’ Lyssna nu, israeliter! Är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? 26När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och börjar göra det som är orätt ska han dö. För det orätta han har gjort ska han dö. 27Och när den gudlöse vänder om från sin gudlöshet och börjar göra det som är rätt och rättfärdigt, ska han rädda sitt liv. 28Därför att han kommer till insikt om sina överträdelser och vänder om från dem ska han få leva. Han ska inte dö. 29Och ändå säger israeliterna: ’Herrens väg är inte rätt!’ Är inte min väg rätt, israeliter? Är det inte era vägar som är orätta?

30Jag ska döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren, Herren. Vänd om, vänd er bort från alla era överträdelser, för att synden inte ska bli till fall för er. 31Gör er av med era överträdelser som ni har gjort er skyldiga till. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför skulle ni dö, israeliter? 32Jag finner inget behag i någons död, säger Herren, Herren. Vänd om, så får ni leva!

Notas al pie

  1. 18:17 Egentligen inte förgriper sig på den fattige; här följer översättningen Septuaginta. Jfr även v. 8.