New International Version - UK

Deuteronomy 24

1If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something indecent about her, and he writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house, and if after she leaves his house she becomes the wife of another man, and her second husband dislikes her and writes her a certificate of divorce, gives it to her and sends her from his house, or if he dies, then her first husband, who divorced her, is not allowed to marry her again after she has been defiled. That would be detestable in the eyes of the Lord. Do not bring sin upon the land the Lord your God is giving you as an inheritance.

If a man has recently married, he must not be sent to war or have any other duty laid on him. For one year he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married.

Do not take a pair of millstones – not even the upper one – as security for a debt, because that would be taking a person’s livelihood as security.

If someone is caught kidnapping a fellow Israelite and treating or selling them as a slave, the kidnapper must die. You must purge the evil from among you.

In cases of defiling skin diseases,[a] be very careful to do exactly as the Levitical priests instruct you. You must follow carefully what I have commanded them. Remember what the Lord your God did to Miriam along the way after you came out of Egypt.

10 When you make a loan of any kind to your neighbour, do not go into their house to get what is offered to you as a pledge. 11 Stay outside and let the neighbour to whom you are making the loan bring the pledge out to you. 12 If the neighbour is poor, do not go to sleep with their pledge in your possession. 13 Return their cloak by sunset so that your neighbour may sleep in it. Then they will thank you, and it will be regarded as a righteous act in the sight of the Lord your God.

14 Do not take advantage of a hired worker who is poor and needy, whether that worker is a fellow Israelite or a foreigner residing in one of your towns. 15 Pay them their wages each day before sunset, because they are poor and are counting on it. Otherwise they may cry to the Lord against you, and you will be guilty of sin.

16 Parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents; each will die for their own sin.

17 Do not deprive the foreigner or the fatherless of justice, or take the cloak of the widow as a pledge. 18 Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God redeemed you from there. That is why I command you to do this.

19 When you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it for the foreigner, the fatherless and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. 20 When you beat the olives from your trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 21 When you harvest the grapes in your vineyard, do not go over the vines again. Leave what remains for the foreigner, the fatherless and the widow. 22 Remember that you were slaves in Egypt. That is why I command you to do this.

Notas al pie

  1. Deuteronomy 24:8 The Hebrew word for defiling skin diseases, traditionally translated ‘leprosy’, was used for various diseases affecting the skin.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 24

Reglementări privind divorţul şi recăsătoria

1Dacă un bărbat se va căsători cu o femeie şi se va întâmpla ca ea să nu mai găsească bunăvoinţă în ochii lui, pentru că acesta a descoperit ceva ruşinos la ea, să-i scrie o carte de despărţire, să i-o dea în mână şi s-o lase să plece din casa lui. Dacă ea a ieşit şi a plecat din casa lui, va putea să se căsătorească cu un alt bărbat. Dacă şi al doilea soţ nu o mai iubeşte, să-i scrie o carte de despărţire, să i-o dea în mână şi s-o lase să plece din casa lui; sau dacă acest al doilea soţ va muri, atunci primul soţ, care i-a dat drumul, nu va mai putea să se recăsătorească cu ea, după ce ea s-a necinstit. Aceasta ar fi o urâciune înaintea Domnului. Să nu aduceţi vreun păcat asupra ţării pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat-o ca moştenire.

Dacă un bărbat s-a căsătorit de curând cu o femeie, să nu fie trimis la război, nici să nu i se dea vreo sarcină. Timp de un an să fie scutit din cauza familiei şi să-şi înveselească soţia cu care s-a căsătorit.

Reglementări privind dreptatea şi grija pentru ceilalţi

Să nu iei drept garanţie pietrele de moară – nici piatra de jos, nici piatra de deasupra – deoarece e ca şi cum ai lua drept garanţie viaţa cuiva.

Dacă se va descoperi că un om l-a furat pe unul din fraţii lui israeliţi şi l-a tratat ca pe un sclav sau l-a vândut, hoţul să fie omorât. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

Păziţi-vă de plaga leprei[a] şi împliniţi cu stricteţe ceea ce preoţii leviţi v-au învăţat! Să faceţi tot ce v-au poruncit. Aduceţi-vă aminte ce i-a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, lui Miriam pe drum, la ieşirea voastră din Egipt.

10 Când veţi împrumuta cu ceva pe semenul vostru să nu intraţi în casa lui ca să luaţi lucrul stabilit drept garanţie. 11 Să rămâneţi afară şi omul pe care l-aţi împrumutat să vă aducă afară lucrul stabilit drept garanţie. 12 Dacă omul este sărac, să nu vă culcaţi acoperindu-vă cu lucrul luat drept garanţie de la el. 13 La apusul soarelui să-i daţi înapoi garanţia ca să se culce în haina lui şi să vă binecuvânteze. Lucrul acesta este considerat drept de Domnul, Dumnezeul vostru.

14 Să nu-l nedreptăţeşti pe angajatul sărac şi în nevoie, fie că este unul dintre cei din poporul tău, fie că este vreun străin care locuieşte în regiunea ta, în cetatea ta. 15 Să-i dai plata în fiecare zi înainte de apusul soarelui, pentru că este sărac şi sufletul lui o doreşte. Altfel, ar striga împotriva ta către Domnul, Dumnezeul tău, şi te-ai face vinovat de păcat.

16 Să nu-i omori pe părinţi pentru copii şi nici pe copii pentru părinţi. Fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.

17 Să nu te atingi de dreptul străinului sau al orfanului şi să nu iei drept garanţie haina văduvei. 18 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în Egipt, iar Domnul, Dumnezeul tău, te-a răscumpărat de acolo. De aceea îţi porunceşte să împlineşti poruncile acestea.

19 Când îţi vei secera lanul şi vei uita un snop pe câmp să nu te întorci să-l iei. Lasă-l străinului, orfanului şi văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în toată lucrarea mâinilor tale. 20 Când îţi vei scutura măslinii să nu te întorci să strângi ce a mai rămas în pomi. Lasă-le străinului, orfanului şi văduvei. 21 Când îţi vei strânge strugurii din vie să nu te întorci să strângi ce a mai rămas în vie. Lasă ce a mai rămas străinului, orfanului şi văduvei. 22 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului. De aceea îţi poruncesc să împlineşti aceste porunci.

Notas al pie

  1. Deuteronom 24:8 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra