New International Version - UK

Daniel 8

Daniel’s vision of a ram and a goat

1In the third year of King Belshazzar’s reign, I, Daniel, had a vision, after the one that had already appeared to me. In my vision I saw myself in the citadel of Susa in the province of Elam; in the vision I was beside the Ulai Canal. I looked up, and there before me was a ram with two horns, standing beside the canal, and the horns were long. One of the horns was longer than the other but grew up later. I watched the ram as it charged towards the west and the north and the south. No animal could stand against it, and none could rescue from its power. It did as it pleased and became great.

As I was thinking about this, suddenly a goat with a prominent horn between its eyes came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. It came towards the two-horned ram I had seen standing beside the canal and charged at it in great rage. I saw it attack the ram furiously, striking the ram and shattering its two horns. The ram was powerless to stand against it; the goat knocked it to the ground and trampled on it, and none could rescue the ram from its power. The goat became very great, but at the height of its power the large horn was broken off, and in its place four prominent horns grew up towards the four winds of heaven.

Out of one of them came another horn, which started small but grew in power to the south and to the east and towards the Beautiful Land. 10 It grew until it reached the host of the heavens, and it threw some of the starry host down to the earth and trampled on them. 11 It set itself up to be as great as the commander of the army of the Lord; it took away the daily sacrifice from the Lord, and his sanctuary was thrown down. 12 Because of rebellion, the Lord’s people[a] and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground.

13 Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to him, ‘How long will it take for the vision to be fulfilled – the vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary and the trampling underfoot of the Lord’s people?’

14 He said to me, ‘It will take 2,300 evenings and mornings; then the sanctuary will be reconsecrated.’

The interpretation of the vision

15 While I, Daniel, was watching the vision and trying to understand it, there before me stood one who looked like a man. 16 And I heard a man’s voice from the Ulai calling, ‘Gabriel, tell this man the meaning of the vision.’

17 As he came near the place where I was standing, I was terrified and fell prostrate. ‘Son of man,’[b] he said to me, ‘understand that the vision concerns the time of the end.’

18 While he was speaking to me, I was in a deep sleep, with my face to the ground. Then he touched me and raised me to my feet.

19 He said: ‘I am going to tell you what will happen later in the time of wrath, because the vision concerns the appointed time of the end.[c] 20 The two-horned ram that you saw represents the kings of Media and Persia. 21 The shaggy goat is the king of Greece, and the large horn between its eyes is the first king. 22 The four horns that replaced the one that was broken off represent four kingdoms that will emerge from his nation but will not have the same power.

23 ‘In the latter part of their reign, when rebels have become completely wicked, a fierce-looking king, a master of intrigue, will arise. 24 He will become very strong, but not by his own power. He will cause astounding devastation and will succeed in whatever he does. He will destroy those who are mighty, the holy people. 25 He will cause deceit to prosper, and he will consider himself superior. When they feel secure, he will destroy many and take his stand against the Prince of princes. Yet he will be destroyed, but not by human power.

26 ‘The vision of the evenings and mornings that has been given you is true, but seal up the vision, for it concerns the distant future.’

27 I, Daniel, was worn out. I lay exhausted for several days. Then I got up and went about the king’s business. I was appalled by the vision; it was beyond understanding.

Notas al pie

 1. Daniel 8:12 Or rebellion, the armies
 2. Daniel 8:17 The Hebrew phrase ben adam means human being. The phrase son of man is retained as a form of address here because of its possible association with ‘Son of Man’ in the New Testament.
 3. Daniel 8:19 Or because the end will be at the appointed time

Nouă Traducere În Limba Română

Daniel 8

Viziunea cu berbecul şi ţapul

1În al treilea an al domniei împăratului Belşaţar, mie, Daniel, mi s-a arătat o viziune, după cea care mi se arătase înainte. În viziunea aceasta, m-am văzut în capitala Susa, în provincia Elam[a]; am mai văzut în viziune că eram pe malul râului Ulai. Mi-am ridicat privirea, m-am uitat şi iată că lângă râu stătea un berbec cu două coarne. Coarnele acestea erau lungi, dar unul era mai lung decât celălalt, cel lung crescând la urmă. Am văzut cum berbecul împungea spre apus, spre nord şi spre sud. Nici un animal nu-i putea sta împotrivă şi nimeni nu putea scăpa de sub puterea lui. El făcea ce voia şi a ajuns puternic.

În timp ce căutam să înţeleg aceste lucruri, iată că a venit un ţap din apus, străbătând toată suprafaţa pământului, fără să atingă însă pământul. Ţapul avea un corn impunător între ochi. A venit până la berbecul care avea două coarne, pe care l-am văzut stând lângă râu, şi s-a năpustit asupra lui cu o furie năprasnică. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec şi s-a întărâtat împotriva lui. Apoi a izbit berbecul şi i-a rupt cele două coarne, fără ca berbecul să fi avut putere să i se împotrivească. L-a trântit la pământ şi l-a călcat în picioare; şi nu a fost nimeni care să-l poată scăpa pe berbec de sub puterea ţapului.

Ţapul a continuat să crească în putere, dar, când a ajuns la culmea puterii sale, cornul cel mare i s-a rupt. În locul lui au ieşit alte patru coarne, impunătoare, înspre cele patru vânturi ale cerului.

Dintr-unul din ele a ieşit un corn mai mic, care a crescut peste măsură de mult spre sud, spre răsărit şi spre ţara cea minunată. 10 S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a aruncat la pământ o parte din oştire şi din stele[b] şi le-a călcat în picioare. 11 S-a înălţat până la[c] Căpetenia oştirii şi i-a luat jertfa continuă, iar locul Sanctuarului Lui a fost dărâmat[d]. 12 Oştirea şi jertfa continuă au fost date pe mâna lui din pricina nelegiuirii.[e] Cornul a aruncat adevărul la pământ şi a reuşit în ceea ce a făcut.

13 Atunci am auzit un sfânt vorbind şi un alt sfânt întrebându-l pe cel ce vorbea: „În cât timp se va împlini viziunea despre jertfa continuă, despre nelegiuirea[f] care a adus pustiire şi despre călcarea în picioare a Sfântului Lăcaş şi a oştirii?“ 14 El mi-a dat mie răspunsul: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi[g]; apoi Sfântul Lăcaş va fi curăţit.“

Interpretarea viziunii

15 În timp ce eu, Daniel, aveam viziunea aceasta şi căutam s-o înţeleg, iată că cineva, care era la înfăţişare ca un om, a apărut stând în picioare în faţa mea. 16 Am auzit un glas de om venind din mijlocul râului Ulai care striga şi zicea astfel: „Gabriele[h], fă-l să înţeleagă această viziune!“ 17 Când a venit lângă locul unde eram, m-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Înţelege, fiul omului, că viziunea este cu privire la vremea sfârşitului!“

18 Când mi-a vorbit, am căzut leşinat[i] cu faţa la pământ. El m-a atins şi m-a ridicat iarăşi în picioare în locul unde mă aflam.

19 Apoi mi-a zis astfel: „Iată, îţi voi spune ce se va întâmpla în vremea de apoi a mâniei, căci viziunea se referă la vremea hotărâtă sfârşitului[j]. 20 Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, îi înfăţişează pe împăraţii Mediei şi Persiei.[k] 21 Ţapul cel aprig este împăratul Greciei[l]. Cornul cel mare, care era între ochii lui, este primul împărat.[m] 22 Faptul că acest corn a fost frânt şi că în locul lui s-au ridicat altele patru înseamnă că din neamul aceasta se vor ridica patru împărăţii, dar nu vor avea puterea ei.[n]

23 La sfârşitul domniei lor,
    când păcatele răzvrătiţilor vor fi la culme,
se va ridica un împărat semeţ[o]
    şi iscusit în uneltiri.
24 El va fi puternic, dar nu prin propria-i putere;
    va face pustiiri de necrezut
        şi va reuşi în ceea ce va face.
Îi va nimici pe cei puternici
    şi pe poporul sfinţilor.
25 Datorită vicleniei lui,
    va face înşelăciunea să biruiască prin mâna lui
        şi apoi se va mândri în inima lui.
Va distruge pe mulţi care se credeau în siguranţă
    şi va sta chiar împotriva[p] Căpeteniei căpeteniilor,
        dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.
26 Cât despre viziunea cu serile şi dimineţile,
    care ţi s-a spus, ea este adevărată.
Tu însă tăinuieşte viziunea,
    căci este cu privire la nişte zile îndepărtate“.

27 Eu, Daniel, am fost istovit şi bolnav câteva zile, dar apoi m-am sculat şi m-am ocupat de treburile împăratului. Eram uimit din pricina viziunii pe care nimeni nu o putea înţelege.

Notas al pie

 1. Daniel 8:2 Statutul pe care îl va avea Susa şi Elamul în perioada la care face referire profeţia
 2. Daniel 8:10 Vezi Daniel 12:3
 3. Daniel 8:11 Sau: A sfidat pe
 4. Daniel 8:11 Sau: profanat
 5. Daniel 8:12 Sensul în ebraică al acestei propoziţii este nesigur; sau: din pricina rebeliunii (vezi v. 11)
 6. Daniel 8:13 Sau: rebeliunea
 7. Daniel 8:14 Probabil numărul jertfelor continue, care aveau loc de două ori pe zi, dimineaţa şi seara; astfel, numărul zilelor este 1150
 8. Daniel 8:16 Gabriel înseamnă Omul lui Dumnezeu (vezi v. 15)
 9. Daniel 8:18 Termenul ebraic se referă la un somn adânc sau la un fel de transă
 10. Daniel 8:19 Sau: căci sfârşitul va fi la vremea hotărâtă.
 11. Daniel 8:20 Cornul mai mare, din v. 3, reprezintă probabil poziţia proeminentă a Persiei
 12. Daniel 8:21 Ebr.: Iavan
 13. Daniel 8:21 Alexandru Macedon (336-323 î.Cr.)
 14. Daniel 8:22 După moartea lui Alexandru, imperiul s-a divizat în patru, nemaiavând puterea dinainte
 15. Daniel 8:23 Este vorba despre Antioh IV Epiphanes (175-164 î.Cr.)
 16. Daniel 8:25 Cu sensul de a sfida, a provoca