New International Version - UK

2 Thessalonians 2

The man of lawlessness

1Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us – whether by a prophecy or by word of mouth or by letter – asserting that the day of the Lord has already come. Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness[a] is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

Don’t you remember that when I was with you I used to tell you these things? And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendour of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, 10 and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. 11 For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie 12 and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness.

Stand firm

13 But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as firstfruits[b] to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. 14 He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ.

15 So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings[c] we passed on to you, whether by word of mouth or by letter.

16 May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, 17 encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.

Notas al pie

  1. 2 Thessalonians 2:3 Some manuscripts sin
  2. 2 Thessalonians 2:13 Some manuscripts because from the beginning God chose you
  3. 2 Thessalonians 2:15 Or traditions

En Levende Bok

2 Tessalonikerne 2

Tegn før Jesus kommer igjen

1Kjære søsken, dere vet at vår Herre Jesus Kristus skal komme igjen, og at vi skal samle oss hos ham. La ingen få bedra dere angående tidspunktet. La dere ikke skremme og bli ikke urolige om dere får høre rykter om at Herren Jesus allerede har kommet igjen. Det kan være at noen påstår at Guds Ånd har vist det, eller vi skulle ha sagt det eller skrevet om det i ett eller annet brev. Ikke tro på det. La dere ikke bli bedratt, uansett hva de enn sier.

Før den dagen kommer, må nemlig to ting skje. For det første skal det bli en tid med voldsomt opprør mot Gud. For det andre må Den lovløse[a] stige fram, han som Gud skal dømme til å gå evig fortapt. Han er Den lovløse, som skal trasse alt som er hellig og har med Gud å gjøre. Han skal ta plass i Guds tempel og påstå at han selv er Gud. Husker dere ikke at jeg fortalte dette da jeg var hos dere? Dere vet hva det er som hindrer Den lovløse, slik at han ikke kan stige fram før det er tid for ham å komme. Den lovløse virker allerede i det skjulte. Det eneste som mangler for at Den lovløse skal bli avslørt, er at han som hindrer det, ryddes av veien. Når hinderet er borte, skal Den lovløse vise seg, han som Herren Jesus bare trenger å puste på for å drepe og tilintetgjøre når han vender tilbake i sin herlighet.

Den lovløse kommer for å gjøre Satans verk. Han vil med ondskapens makt utføre mange tegn og mirakler. 10 Gjennom sine falske kunster vil han bedra dem som går evig fortapt. Disse personene er motstandere av det sanne budskapet om Herren Jesus som kunne ha frelst dem. 11 Derfor vil Gud gjøre dem mottakelige for bedraget og la dem tro på løgnen. 12 Sammen skal de alle en dag bli dømt for at de ikke trodde det sanne budskapet, men nøt og moret seg i sine onde gjerninger.

Hold fast ved sannheten

13 Vi må alltid takke Gud for dere, våre søsken som Herren Jesus elsker. Gud bestemte allerede fra tidenes begynnelse[b] at alle dem som trodde på det sanne budskapet om Jesus, skulle bli frelst. Det blir dem ved at Guds Ånd gjør alle verdige til å tilhøre Gud. 14 Det var dette Gud innbød dere til, da vi fortalte det glade budskapet for dere, slik at dere skulle få dele herligheten sammen med Herren Jesus Kristus.

15 Hold fast ved troen, kjære søsken, og følg den undervisningen dere har fått i våre brev og alt dere fikk lære da vi var hos dere.

16 Vi ber at vår Herre Jesus Kristus, og Gud, vår Far i himmelen, han som elsker oss og i sin godhet har frelst oss for evig og gitt oss et sikkert håp, 17 vil oppmuntre dere og gi dere kraft til alltid å si og gjøre det som er godt.

Notas al pie

  1. 2:3 Mennesker preget av Den lovløse er ”Motstanderen av Kristus”, på gresk Antikrist. Se Johannes første brev 2:18,22.
  2. 2:13 En del håndskrifter har: Gud lot dere bli de første som trodde på budskapet2026