New International Version - UK

2 John

The elder,

To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth – and not I only, but also all who know the truth – because of the truth, which lives in us and will be with us for ever:

Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father’s Son, will be with us in truth and love.

It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. And now, dear lady, I am not writing you a new command but one we have had from the beginning. I ask that we love one another. And this is love: that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love.

I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. Watch out that you do not lose what we[a] have worked for, but that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God; whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. 11 Anyone who welcomes them shares in their wicked work.

12 I have much to write to you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete.

13 The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.

Notas al pie

  1. 2 John 1:8 Some manuscripts you

Nouă Traducere În Limba Română

2 Ioan

Bătrânul[a], către aleasa doamnă[b] şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul –, datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: harul, îndurarea şi pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi, în adevăr şi în dragoste!

M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi umblând[c] în adevăr, aşa cum am primit poruncă de la Tatăl.

Acum, te rog, doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii! Iar dragostea este aceasta: să umblăm[d] potrivit cu poruncile Lui. Aceasta este porunca; aşa cum aţi auzit de la început, să umblaţi[e] în ea! Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele.

12 Am multe să vă scriu, dar n-aş vrea să vi le scriu pe hârtie[g] şi cu cerneală, ci sper să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. 13 Copiii surorii tale alese te salută.

Notas al pie

  1. 2 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
  2. 2 Ioan 1:1 Termenul se poate referi fie la o anumită persoană, fie la o anumită biserică locală (vezi v. 13, surorii tale alese); limbajul epistolei (folosirea persoanei II plural) este în favoarea celei de-a doua interpretări
  3. 2 Ioan 1:4 Sau: trăind
  4. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăim
  5. 2 Ioan 1:6 Sau: să trăiţi în ascultare de ea
  6. 2 Ioan 1:8 Unele mss conţin: aţi
  7. 2 Ioan 1:12 Făcută din papirus