New International Version

Titus 3:1-15

Saved in Order to Do Good

1Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, 2to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone.

3At one time we too were foolish, disobedient, deceived and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. 4But when the kindness and love of God our Savior appeared, 5he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, 6whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, 7so that, having been justified by his grace, we might become heirs having the hope of eternal life. 8This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone.

9But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. 10Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. 11You may be sure that such people are warped and sinful; they are self-condemned.

Final Remarks

12As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. 13Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way and see that they have everything they need. 14Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives.

15Everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith.

Grace be with you all.

Swedish Contemporary Bible

Titusbrevet 3:1-15

Att göra det rätta

1Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda makthavare och myndigheter, och att de alltid ska vara beredda att göra det som är gott. 2De får inte förolämpa någon utan ska vara fredliga och visa hänsyn och ödmjukhet mot alla människor.

3Vi saknade ju alla en gång förstånd, var olydiga och hade gått vilse. Vi var slavar under olika begär och impulser, fyllda av ondska och avundsjuka. Vi var avskyvärda, och vi hatade varandra. 4Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till oss människor uppenbarades, 5räddade han oss, inte för att vi handlade rättfärdigt, utan därför att han är barmhärtig. Det gjorde han genom den nya födelsens bad och förnyelsen genom den heliga Anden, 6som han rikligen lät flöda över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7för att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv, det som är vårt hopp. 8Detta budskap är tillförlitligt.

Jag vill att du ska understryka detta, så att de som tror på Gud alltid strävar efter att göra det som är gott. Denna undervisning är bra och nyttig för alla människor.

Undvik diskussioner

9Undvik att bli indragen i dumma diskussioner om släktlistor och i strider och gräl om lagen. Dessa diskussioner är skadliga och leder ingenstans. 10Den som orsakar splittring ska varnas en gång, eller två om det behövs. Men därefter ska du inte ha med honom att göra. 11Du vet ju då att han har irrat sig bort och är en syndare som redan har dömt sig själv.

Slutord och hälsningar

12Jag skickar antingen Artemas eller Tychikos till dig. Försök sedan att möta mig i Nikopolis, för jag har tänkt stanna där över vintern. 13Se till att advokaten3:13 Eller: att den laglärde Zenas. Zenas och Apollos får allt de behöver inför sin resa, så att inget fattas i deras utrustning. 14De våra måste lära sig att ständigt göra gott när de ser ett behov, annars blir de fruktlösa.

15Alla som är här hos mig hälsar till dig.

Hälsa alla våra troende vänner från oss.

Nåd åt er alla.