New International Version

Song of Songs 1:1-17

1Solomon’s Song of Songs.

SheThe main male and female speakers (identified primarily on the basis of the gender of the relevant Hebrew forms) are indicated by the captions He and She respectively. The words of others are marked Friends. In some instances the divisions and their captions are debatable.

2Let him kiss me with the kisses of his mouth—

for your love is more delightful than wine.

3Pleasing is the fragrance of your perfumes;

your name is like perfume poured out.

No wonder the young women love you!

4Take me away with you—let us hurry!

Let the king bring me into his chambers.

Friends

We rejoice and delight in you1:4 The Hebrew is masculine singular.;

we will praise your love more than wine.

She

How right they are to adore you!

5Dark am I, yet lovely,

daughters of Jerusalem,

dark like the tents of Kedar,

like the tent curtains of Solomon.1:5 Or Salma

6Do not stare at me because I am dark,

because I am darkened by the sun.

My mother’s sons were angry with me

and made me take care of the vineyards;

my own vineyard I had to neglect.

7Tell me, you whom I love,

where you graze your flock

and where you rest your sheep at midday.

Why should I be like a veiled woman

beside the flocks of your friends?

Friends

8If you do not know, most beautiful of women,

follow the tracks of the sheep

and graze your young goats

by the tents of the shepherds.

He

9I liken you, my darling, to a mare

among Pharaoh’s chariot horses.

10Your cheeks are beautiful with earrings,

your neck with strings of jewels.

11We will make you earrings of gold,

studded with silver.

She

12While the king was at his table,

my perfume spread its fragrance.

13My beloved is to me a sachet of myrrh

resting between my breasts.

14My beloved is to me a cluster of henna blossoms

from the vineyards of En Gedi.

He

15How beautiful you are, my darling!

Oh, how beautiful!

Your eyes are doves.

She

16How handsome you are, my beloved!

Oh, how charming!

And our bed is verdant.

He

17The beams of our house are cedars;

our rafters are firs.

Vietnamese Contemporary Bible

Nhã Ca 1:1-17

1Đây là bài ca trong các bài ca của Sa-lô-môn, tuyệt vời hơn bất cứ bài ca nào khác.

Thiếu Nữ

2Hãy hôn em và hôn em lần nữa,

vì tình chàng ngọt hơn rượu.

3Mùi thơm chàng ngào ngạt quyến rũ;

tên chàng tỏa ngát như hương.

Chẳng trách các thiếu nữ mê say!

4Xin cho em theo chàng; nào, chúng ta cùng chạy!

Vua đã đưa em vào phòng người.

Các Thiếu Nữ Giê-ru-sa-lem

Ôi vua, chúng em hân hoan vì chàng biết bao.

Chúng em thấy tình chàng nồng nàn hơn rượu.

Thiếu Nữ

Họ say mê chàng lắm!

5Da em đen nhưng rất đẹp xinh,

các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem hỡi—

đen như các lều trại Kê-đa,

đen như màn lều trại Sa-lô-môn.

6Đừng cứ nhìn em vì làn da đen—

mặt trời đã khiến da em đen sạm.

Các anh trai em đã giận em;

họ giao em chăm sóc vườn nho họ,

Vậy nên em không thể chăm sóc mình—vườn nho của riêng em.

7Xin hãy nói với em, người em yêu mến, hôm nay chàng chăn bầy nơi đâu?

Chàng sẽ cho chiên nghỉ trưa nơi nào?

Sao em phải đi thẫn thờ như gái điếm

giữa bạn bè chàng và bầy của họ?

Chàng Trai

8Hỡi người đẹp nhất trong các thiếu nữ, nếu em không biết,

hãy theo dấu chân của bầy anh,

và để bầy dê con gần lều bọn chăn chiên.

9Em thật lý thú, em yêu dấu của anh,

em như con tuấn mã đóng vào xe của Pha-ra-ôn.

10Đôi má em đáng yêu làm sao;

đôi hoa tai làm đôi má em thêm hồng thắm!

Cổ em thật duyên dáng,

được nổi bật bởi vòng hạt trân châu.

11Chúng tôi sẽ làm cho em hoa tai bằng vàng

và chuỗi hạt nạm bạc.

Thiếu Nữ

12Khi vua đang nằm dài trên ghế,

say mê mùi hương thơm ngát của em.

13Người yêu em như bó hoa một dược

nằm nghỉ êm ấm giữa ngực em.

14Chàng như chùm hoa phụng tiên,

trong vườn nho của Ên-ghê-đi.

Chàng Trai

15Em quá đẹp, em yêu dấu của anh,

ôi xinh đẹp làm sao!

Mắt của em như đôi mắt bồ câu.

Thiếu Nữ

16Chàng đẹp biết bao, hỡi người em yêu,

quyến rũ biết bao!

Thảm cỏ xanh là giường của chúng ta;

17gỗ bá hương là xà nhà của chúng ta,

và gỗ linh sam thơm lừng là nóc nhà.