New International Version

Psalm 93

Psalm 93

The Lord reigns, he is robed in majesty;
    the Lord is robed in majesty and armed with strength;
    indeed, the world is established, firm and secure.
Your throne was established long ago;
    you are from all eternity.

The seas have lifted up, Lord,
    the seas have lifted up their voice;
    the seas have lifted up their pounding waves.
Mightier than the thunder of the great waters,
    mightier than the breakers of the sea—
    the Lord on high is mighty.

Your statutes, Lord, stand firm;
    holiness adorns your house
    for endless days.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93:1-5

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;

ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.

Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.

2Hari ka na halin pa sang una,

kay ara ka na sadto pa.

3Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,

kag nagalinagumba ang mga balod.

4Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;

mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.

5Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid

kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.