New International Version

Psalm 92

Psalm 92[a]

A psalm. A song. For the Sabbath day.

It is good to praise the Lord
    and make music to your name, O Most High,
proclaiming your love in the morning
    and your faithfulness at night,
to the music of the ten-stringed lyre
    and the melody of the harp.

For you make me glad by your deeds, Lord;
    I sing for joy at what your hands have done.
How great are your works, Lord,
    how profound your thoughts!
Senseless people do not know,
    fools do not understand,
that though the wicked spring up like grass
    and all evildoers flourish,
    they will be destroyed forever.

But you, Lord, are forever exalted.

For surely your enemies, Lord,
    surely your enemies will perish;
    all evildoers will be scattered.
10 You have exalted my horn[b] like that of a wild ox;
    fine oils have been poured on me.
11 My eyes have seen the defeat of my adversaries;
    my ears have heard the rout of my wicked foes.

12 The righteous will flourish like a palm tree,
    they will grow like a cedar of Lebanon;
13 planted in the house of the Lord,
    they will flourish in the courts of our God.
14 They will still bear fruit in old age,
    they will stay fresh and green,
15 proclaiming, “The Lord is upright;
    he is my Rock, and there is no wickedness in him.”

Notas al pie

  1. Psalm 92:1 In Hebrew texts 92:1-15 is numbered 92:2-16.
  2. Psalm 92:10 Horn here symbolizes strength.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 92

Psalmul 92

Un psalm. Un cântec. Pentru Sabat.

Bine este să se aducă laudă Domnului,
    să se cânte Numelui Tău, Preaînalte,
să se vestească dimineaţa îndurarea Ta
    şi credincioşia Ta – noaptea,
cu lira cea cu zece corzi, cu harfa[a]
    şi în sunet de liră.
Căci Tu mă înveseleşti, Doamne, prin ceea ce înfăptuieşti;
    la lucrările mâinilor Tale strig de bucurie!

Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Cât de adânci sunt gândurile Tale!
Omul fără minte nu cunoaşte acest lucru
    şi nebunul nu-l înţelege.
Cei răi înmuguresc ca iarba
    şi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea înfloresc,
dar numai ca să fie nimiciţi pe vecie.

    Însă Tu, Doamne, eşti înălţat pe vecie!
Duşmanii Tăi, Doamne, duşmanii Tăi pier!
    Sunt îndepărtaţi toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea!
10 Mie însă îmi înalţi puterea[b] ca bivolului sălbatic;
    sunt uns cu uleiuri proaspete.
11 Ochii mei au văzut pedepsirea duşmanilor mei,
    iar urechile mele au auzit zdrobirea celor răi care se ridicau împotriva mea.

12 Cel drept înmugureşte ca palmierul
    şi creşte ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiţi în Casa Domnului,
    înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.
14 Ei rodesc până la bătrâneţe,
    sunt plini de miez şi de verdeaţă,
15 ca să se facă de cunoscut că Domnul este drept.
    Stânca mea! În El nu există nedreptate!

Notas al pie

  1. Psalmii 92:3 Ebr.: nevel (vezi nota de la 81:2); sau: cu harfa cu zece coarde, / cu sunete de liră
  2. Psalmii 92:10 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea