New International Version

Psalm 85

Psalm 85[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A psalm.

You, Lord, showed favor to your land;
    you restored the fortunes of Jacob.
You forgave the iniquity of your people
    and covered all their sins.[b]
You set aside all your wrath
    and turned from your fierce anger.

Restore us again, God our Savior,
    and put away your displeasure toward us.
Will you be angry with us forever?
    Will you prolong your anger through all generations?
Will you not revive us again,
    that your people may rejoice in you?
Show us your unfailing love, Lord,
    and grant us your salvation.

I will listen to what God the Lord says;
    he promises peace to his people, his faithful servants—
    but let them not turn to folly.
Surely his salvation is near those who fear him,
    that his glory may dwell in our land.

10 Love and faithfulness meet together;
    righteousness and peace kiss each other.
11 Faithfulness springs forth from the earth,
    and righteousness looks down from heaven.
12 The Lord will indeed give what is good,
    and our land will yield its harvest.
13 Righteousness goes before him
    and prepares the way for his steps.

Notas al pie

  1. Psalm 85:1 In Hebrew texts 85:1-13 is numbered 85:2-14.
  2. Psalm 85:2 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 85

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Yehova munakomera mtima dziko lanu;
    munabwezeretsa ulemerero wa Yakobo.
Munakhululukira mphulupulu za anthu anu
    ndi kuphimba machimo awo onse.
            Sela
Munayika pambali ukali wanu wonse
    ndi kutembenuka kuchoka ku mkwiyo wanu woopsa.

Tibwezeretseninso mwakale Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
    ndipo mutichotsere mkwiyo wanu.
Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Kodi mudzapitiriza kukwiya pa mibado yathu yonse?
Kodi simudzatitsitsimutsanso,
    kuti anthu anu asangalale mwa Inu?
Tionetseni chikondi chanu chosatha, Inu Yehova,
    ndipo tipatseni chipulumutso chanu.

Ndidzamvetsera zimene Yehova Mulungu adzanena;
    Iye amalonjeza mtendere kwa anthu ake, oyera mtima ake,
    koma musawalole kuti abwerere ku zopusa.
Ndithu chipulumutso chake chili pafupi ndi iwo amene amaopa Iye,
    kuti ulemerero wake ukhale mʼdziko lathu.

10 Chikondi ndi kukhulupirika zimakumana pamodzi;
    chilungamo ndi mtendere zimapsompsonana.
11 Kukhulupirika kumatumphuka kuchokera ku dziko lapansi,
    ndipo chilungamo chimayangʼana pansi kuchokera kumwamba.
12 Ndithu Yehova adzapereka chimene chili chabwino,
    ndipo dziko lathu lidzapereka zokolola zake.
13 Wolungama amapita patsogolo pake
    ndi kukonza njira za mapazi ake.