New International Version

Psalm 83

Psalm 83[a]

A song. A psalm of Asaph.

O God, do not remain silent;
    do not turn a deaf ear,
    do not stand aloof, O God.
See how your enemies growl,
    how your foes rear their heads.
With cunning they conspire against your people;
    they plot against those you cherish.
“Come,” they say, “let us destroy them as a nation,
    so that Israel’s name is remembered no more.”

With one mind they plot together;
    they form an alliance against you—
the tents of Edom and the Ishmaelites,
    of Moab and the Hagrites,
Byblos, Ammon and Amalek,
    Philistia, with the people of Tyre.
Even Assyria has joined them
    to reinforce Lot’s descendants.[b]

Do to them as you did to Midian,
    as you did to Sisera and Jabin at the river Kishon,
10 who perished at Endor
    and became like dung on the ground.
11 Make their nobles like Oreb and Zeeb,
    all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 who said, “Let us take possession
    of the pasturelands of God.”

13 Make them like tumbleweed, my God,
    like chaff before the wind.
14 As fire consumes the forest
    or a flame sets the mountains ablaze,
15 so pursue them with your tempest
    and terrify them with your storm.
16 Cover their faces with shame, Lord,
    so that they will seek your name.

17 May they ever be ashamed and dismayed;
    may they perish in disgrace.
18 Let them know that you, whose name is the Lord
    that you alone are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:1 In Hebrew texts 83:1-18 is numbered 83:2-19.
  2. Psalm 83:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!
Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,
nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.
Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.
Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.
Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.
Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,
Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.
Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.[a]

Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.
10 Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.
11 Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.
12 Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13 O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.
14-15 Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.
16 Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.
17 Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!
18 Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Notas al pie

  1. 83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.