New International Version

Psalm 77

Psalm 77[a]

For the director of music. For Jeduthun. Of Asaph. A psalm.

I cried out to God for help;
    I cried out to God to hear me.
When I was in distress, I sought the Lord;
    at night I stretched out untiring hands,
    and I would not be comforted.

I remembered you, God, and I groaned;
    I meditated, and my spirit grew faint.[b]
You kept my eyes from closing;
    I was too troubled to speak.
I thought about the former days,
    the years of long ago;
I remembered my songs in the night.
    My heart meditated and my spirit asked:

“Will the Lord reject forever?
    Will he never show his favor again?
Has his unfailing love vanished forever?
    Has his promise failed for all time?
Has God forgotten to be merciful?
    Has he in anger withheld his compassion?”

10 Then I thought, “To this I will appeal:
    the years when the Most High stretched out his right hand.
11 I will remember the deeds of the Lord;
    yes, I will remember your miracles of long ago.
12 I will consider all your works
    and meditate on all your mighty deeds.”

13 Your ways, God, are holy.
    What god is as great as our God?
14 You are the God who performs miracles;
    you display your power among the peoples.
15 With your mighty arm you redeemed your people,
    the descendants of Jacob and Joseph.

16 The waters saw you, God,
    the waters saw you and writhed;
    the very depths were convulsed.
17 The clouds poured down water,
    the heavens resounded with thunder;
    your arrows flashed back and forth.
18 Your thunder was heard in the whirlwind,
    your lightning lit up the world;
    the earth trembled and quaked.
19 Your path led through the sea,
    your way through the mighty waters,
    though your footprints were not seen.

20 You led your people like a flock
    by the hand of Moses and Aaron.

Notas al pie

  1. Psalm 77:1 In Hebrew texts 77:1-20 is numbered 77:2-21.
  2. Psalm 77:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 9 and 15.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 77

Kalipay sa Tion sang Kalisod

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios.
Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako.
Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo.
Kag kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy,
pero wala gihapon ako sang kalipay.
Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom.
Wala niya ako ginapatulog;
indi ako kahibalo kon ano ang akon ihambal, tungod nga natublag ako.
Ginahunahuna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig.
Ginadumdom ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagab-ihon.[a]
Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon:
“Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o?
Indi na gid bala siya malipay sa akon?
Nadula na gid bala ang iya gugma sa akon?
Indi na gid bala niya pagtumanon ang iya promisa?
Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy?
Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig?”
10 Dayon nagsiling ako, “Ang nalainan sang akon buot amo nga ang Labing Mataas nga Dios wala na nagabulig.”

11 Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan.
Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una.
12 Hunahunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan.
13 O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban.
Wala na sing pareho sa imo kagamhanan.
14 Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro.
Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan.
15 Paagi sa imo gahom ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose.
16 Sadto nga hitabo ang mga tubig, O Dios, daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog.
17 Nag-ulan halin sa mga panganod;
nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin.
18 Mabatian ang daguob sa mga bagyo;
ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan;
kag nagtay-og ang kalibutan.
19 Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod,
pero indi ka makita.[b]
20 Paagi kay Moises kag kay Aaron gintuytuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero.

Notas al pie

  1. 77:6 Ginadumdom… kagab-ihon: sa Septuagint kag sa Syriac: Kon gab-i nagahunahuna ako sing madalom.
  2. 77:19 indi ka makita: sa literal, indi makita ang agi sang imo mga tiil.