New International Version

Psalm 72

Psalm 72

Of Solomon.

Endow the king with your justice, O God,
    the royal son with your righteousness.
May he judge your people in righteousness,
    your afflicted ones with justice.

May the mountains bring prosperity to the people,
    the hills the fruit of righteousness.
May he defend the afflicted among the people
    and save the children of the needy;
    may he crush the oppressor.
May he endure[a] as long as the sun,
    as long as the moon, through all generations.
May he be like rain falling on a mown field,
    like showers watering the earth.
In his days may the righteous flourish
    and prosperity abound till the moon is no more.

May he rule from sea to sea
    and from the River[b] to the ends of the earth.
May the desert tribes bow before him
    and his enemies lick the dust.
10 May the kings of Tarshish and of distant shores
    bring tribute to him.
May the kings of Sheba and Seba
    present him gifts.
11 May all kings bow down to him
    and all nations serve him.

12 For he will deliver the needy who cry out,
    the afflicted who have no one to help.
13 He will take pity on the weak and the needy
    and save the needy from death.
14 He will rescue them from oppression and violence,
    for precious is their blood in his sight.

15 Long may he live!
    May gold from Sheba be given him.
May people ever pray for him
    and bless him all day long.
16 May grain abound throughout the land;
    on the tops of the hills may it sway.
May the crops flourish like Lebanon
    and thrive[c] like the grass of the field.
17 May his name endure forever;
    may it continue as long as the sun.

Then all nations will be blessed through him,[d]
    and they will call him blessed.

18 Praise be to the Lord God, the God of Israel,
    who alone does marvelous deeds.
19 Praise be to his glorious name forever;
    may the whole earth be filled with his glory.
Amen and Amen.

20 This concludes the prayers of David son of Jesse.

Notas al pie

  1. Psalm 72:5 Septuagint; Hebrew You will be feared
  2. Psalm 72:8 That is, the Euphrates
  3. Psalm 72:16 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text Lebanon, / from the city
  4. Psalm 72:17 Or will use his name in blessings (see Gen. 48:20)

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.