New International Version

Psalm 71

Psalm 71

In you, Lord, I have taken refuge;
    let me never be put to shame.
In your righteousness, rescue me and deliver me;
    turn your ear to me and save me.
Be my rock of refuge,
    to which I can always go;
give the command to save me,
    for you are my rock and my fortress.
Deliver me, my God, from the hand of the wicked,
    from the grasp of those who are evil and cruel.

For you have been my hope, Sovereign Lord,
    my confidence since my youth.
From birth I have relied on you;
    you brought me forth from my mother’s womb.
    I will ever praise you.
I have become a sign to many;
    you are my strong refuge.
My mouth is filled with your praise,
    declaring your splendor all day long.

Do not cast me away when I am old;
    do not forsake me when my strength is gone.
10 For my enemies speak against me;
    those who wait to kill me conspire together.
11 They say, “God has forsaken him;
    pursue him and seize him,
    for no one will rescue him.”
12 Do not be far from me, my God;
    come quickly, God, to help me.
13 May my accusers perish in shame;
    may those who want to harm me
    be covered with scorn and disgrace.

14 As for me, I will always have hope;
    I will praise you more and more.

15 My mouth will tell of your righteous deeds,
    of your saving acts all day long—
    though I know not how to relate them all.
16 I will come and proclaim your mighty acts, Sovereign Lord;
    I will proclaim your righteous deeds, yours alone.
17 Since my youth, God, you have taught me,
    and to this day I declare your marvelous deeds.
18 Even when I am old and gray,
    do not forsake me, my God,
till I declare your power to the next generation,
    your mighty acts to all who are to come.

19 Your righteousness, God, reaches to the heavens,
    you who have done great things.
    Who is like you, God?
20 Though you have made me see troubles,
    many and bitter,
    you will restore my life again;
from the depths of the earth
    you will again bring me up.
21 You will increase my honor
    and comfort me once more.

22 I will praise you with the harp
    for your faithfulness, my God;
I will sing praise to you with the lyre,
    Holy One of Israel.
23 My lips will shout for joy
    when I sing praise to you—
    I whom you have delivered.
24 My tongue will tell of your righteous acts
    all day long,
for those who wanted to harm me
    have been put to shame and confusion.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 71

En gammel mands bøn

1Herre, jeg søger ly hos dig,
    for du svigter mig aldrig.
Kom og red mig,
    for du er altid trofast.
Bøj dig og lyt til min bøn,
    grib ind og red mig.
Vær du min fæstning, mit tilflugtssted,
    hvor mine fjender ikke kan nå mig.
        Ja, du er min klippeborg og min fæstning.
Min Gud, red mig fra de onde mennesker,
    fra de frygtelige voldsmænds kløer.

Herre, jeg sætter min lid til dig,
    fra barndommen af har jeg stolet på dig.
Jeg har været i din varetægt, siden jeg blev født,
    jeg har altid kunnet støtte mig til dig.
        Jeg takker dig hver eneste dag.
Mit liv vidner om din trofasthed,
    jeg har altid kunnet regne med din hjælp.
Jeg priser og ærer dig dagen lang,
    fortæller om din storhed til alle og enhver.

Svigt mig ikke, nu hvor jeg er gammel,
    for jeg er svag og har brug for din hjælp.
10 Mine fjender lægger planer imod mig,
    de lurer på at slå mig ihjel.
11 „Gud har forladt ham,” siger de.
    „Vi overfalder ham nu, hvor han er alene.”

12 Åh, Gud, bliv ikke stående i det fjerne.
    Skynd dig at komme og hjælpe mig.
13 Slå ned på mine anklagere,
    så de alle bliver gjort til skamme.
Gå imod dem, der vil gøre mig fortræd,
    så de selv bliver hånet og spottet.

14 Jeg sætter altid min lid til dig
    og priser dig igen og igen.
15 Jeg har ikke tal på de gange,
    hvor du trofast har reddet mig.
Jeg vil fortælle alle mennesker
    om din store godhed og nåde.
16 Jeg vil fortælle om din vældige magt, Herre,
    forkynde om dine retfærdige handlinger.
17 Du har vist mig din storhed, lige fra jeg var barn,
    og jeg fortæller stadig om dine underfulde gerninger.
18 Nu, hvor jeg er gammel og grå,
    må du ikke svigte mig, Gud.
Giv mig lov at fortælle om dine undere
    også til den kommende generation.
19 Din godhed når til skyerne, Gud,
    du har gjort vidunderlige ting.
        Hvor findes en Gud som dig?

20 Du har tilladt, at jeg lider nu, Gud,
    men jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig igen.
        Træk mig tilbage fra gravens rand.
21 Kom og red mig endnu en gang,
    så jeg bliver æret som før.

22 Jeg vil takke dig med harpespil,
    lovprise din trofasthed, Gud.
Jeg vil spille på min lyre og lovsynge dig,
    for du er Israels hellige Gud.
23 Jeg vil råbe af fryd og synge din pris.
    Jeg vil takke dig, når du sætter mig fri.
24 Dagen lang vil jeg fortælle om din godhed.
    Alle mine fjender bliver ydmyget og gjort til skamme.