New International Version

Psalm 58

Psalm 58[a]

For the director of music. To the tune of “Do Not Destroy.” Of David. A miktam.[b]

Do you rulers indeed speak justly?
    Do you judge people with equity?
No, in your heart you devise injustice,
    and your hands mete out violence on the earth.

Even from birth the wicked go astray;
    from the womb they are wayward, spreading lies.
Their venom is like the venom of a snake,
    like that of a cobra that has stopped its ears,
that will not heed the tune of the charmer,
    however skillful the enchanter may be.

Break the teeth in their mouths, O God;
    Lord, tear out the fangs of those lions!
Let them vanish like water that flows away;
    when they draw the bow, let their arrows fall short.
May they be like a slug that melts away as it moves along,
    like a stillborn child that never sees the sun.

Before your pots can feel the heat of the thorns—
    whether they be green or dry—the wicked will be swept away.[c]
10 The righteous will be glad when they are avenged,
    when they dip their feet in the blood of the wicked.
11 Then people will say,
    “Surely the righteous still are rewarded;
    surely there is a God who judges the earth.”

Notas al pie

  1. Psalm 58:1 In Hebrew texts 58:1-11 is numbered 58:2-12.
  2. Psalm 58:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 58:9 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 58

Psalmul 58

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a].

Oare într-adevăr rostiţi voi ceea ce este drept, conducătorilor[b]?
    Oare cu nepărtinire judecaţi voi, fii ai oamenilor?[c]
Dimpotrivă, în inimă puneţi la cale nelegiuiri,
    iar cu mâinile împărţiţi violenţa în ţară.
Cei răi se înstrăinează încă din pântece,
    cei ce rostesc minciuni se rătăcesc încă de la naştere.
Veninul lor este ca veninul şarpelui,
    ca al cobrei surde care şi-a închis urechea,
care nu aude glasul vrăjitorilor,
    oricât de iscusite ar fi descântecele fachirului.

Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
    Doamne, scoate colţii acestor lei!
Fie să se scurgă precum apa care trece!
    Când întind arcul, fie-le săgeţile oarbe!
Să fie ca melcul care se topeşte mergând,
    ca stârpitura care nu a văzut soarele!

Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spini, verzi sau uscaţi,
    El îl va spulbera pe cel rău![d]
10 Cel drept se va bucura când se va vedea răzbunat,
    când îşi va spăla picioarele în sângele celui rău.
11 Atunci oamenii vor zice: „Cu siguranţă cel drept este răsplătit!
    Există un Dumnezeu Care judecă pământul!“

Notas al pie

  1. Psalmii 58:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 58:1 Ebr.: elem, care poate însemna tăcere; de aici: Oare într-adevăr rostiţi ce este drept, atunci când tăceţi?, în ideea că cei desemnaţi pentru a face judecată tac atunci când ar trebui să facă dreptate; sau acest termen este o scriere defectivă a lui elim (lit.: berbeci, termen folosit metaforic pentru conducători)
  3. Psalmii 58:1 Sau: judecaţi pe fiii oamenilor
  4. Psalmii 58:9 Sensul ebraic al versetului este nesigur