New International Version

Psalm 44

Psalm 44[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A maskil.[b]

We have heard it with our ears, O God;
    our ancestors have told us
what you did in their days,
    in days long ago.
With your hand you drove out the nations
    and planted our ancestors;
you crushed the peoples
    and made our ancestors flourish.
It was not by their sword that they won the land,
    nor did their arm bring them victory;
it was your right hand, your arm,
    and the light of your face, for you loved them.

You are my King and my God,
    who decrees[c] victories for Jacob.
Through you we push back our enemies;
    through your name we trample our foes.
I put no trust in my bow,
    my sword does not bring me victory;
but you give us victory over our enemies,
    you put our adversaries to shame.
In God we make our boast all day long,
    and we will praise your name forever.[d]

But now you have rejected and humbled us;
    you no longer go out with our armies.
10 You made us retreat before the enemy,
    and our adversaries have plundered us.
11 You gave us up to be devoured like sheep
    and have scattered us among the nations.
12 You sold your people for a pittance,
    gaining nothing from their sale.

13 You have made us a reproach to our neighbors,
    the scorn and derision of those around us.
14 You have made us a byword among the nations;
    the peoples shake their heads at us.
15 I live in disgrace all day long,
    and my face is covered with shame
16 at the taunts of those who reproach and revile me,
    because of the enemy, who is bent on revenge.

17 All this came upon us,
    though we had not forgotten you;
    we had not been false to your covenant.
18 Our hearts had not turned back;
    our feet had not strayed from your path.
19 But you crushed us and made us a haunt for jackals;
    you covered us over with deep darkness.

20 If we had forgotten the name of our God
    or spread out our hands to a foreign god,
21 would not God have discovered it,
    since he knows the secrets of the heart?
22 Yet for your sake we face death all day long;
    we are considered as sheep to be slaughtered.

23 Awake, Lord! Why do you sleep?
    Rouse yourself! Do not reject us forever.
24 Why do you hide your face
    and forget our misery and oppression?

25 We are brought down to the dust;
    our bodies cling to the ground.
26 Rise up and help us;
    rescue us because of your unfailing love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:1 In Hebrew texts 44:1-26 is numbered 44:2-27.
  2. Psalm 44:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 44:4 Septuagint, Aquila and Syriac; Hebrew King, O God; / command
  4. Psalm 44:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 44

Psalm 44

Det slagna folkets klagan

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. Maskil.

2Gud, vi har hört, våra fäder har berättat för oss

om dina gärningar du gjorde på deras tid, för länge sedan.

3Du drev ut de främmande folken och satte dit våra fäder i stället.

Du krossade de andra folken, men våra fäder lät du blomstra.

4De tog inte landet med sitt eget svärd,

och deras egen styrka gav dem ingen räddning,

utan din mäktiga hands kraft och ljuset från ditt ansikte,

för du älskade dem.

5Du är min kung och min Gud,

som ger en befallning om räddning för Jakob.

6Med din hjälp ska vi slå ner våra motståndare

och i ditt namn trampa ner våra fiender.

7Jag litar inte på min båge,

och mitt svärd kan inte rädda mig.

8Men du räddar oss från våra fiender,

du låter våra motståndare komma på skam.

9Vi är alltid stolta över Gud,

vi prisar ditt namn för evigt. Séla

10Men nu har du visat bort oss och förödmjukat oss,

och du drar inte ut med våra härar.

11Du tvingade oss att vända för fienden,

och våra motståndare tog byte.

12Du tillät att vi åts upp som slaktfår

och skingrades bland folken.

13Du sålde ditt folk för ingenting

men gjorde ingen vinst.

14Du gjorde oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

15Du har gjort oss till en visa bland folken,

något man skakar huvudet åt.

16Jag har ständigt min vanära framför mig,

och mitt ansikte höljs i skam

17när jag hör dem som hånar och smädar,

och när jag ser fienden och hämnaren.

18Allt detta har kommit över oss,

trots att vi aldrig har glömt dig.

Vi har inte heller överträtt ditt förbund.

19Våra hjärtan har inte vänt sig från dig,

och våra steg har inte vikit av från din väg.

20Ändå har du krossat oss på schakalernas ställe,[a]

höljt oss i ett djupt mörker.

21Om vi hade glömt vår Gud

och i stället sträckt våra händer mot en annan gud,

22skulle då inte Gud genast upptäcka det,

han som känner hjärtats hemligheter?

23Det är för dig som vi dagen lång dödas

och räknas som slaktfår.

24Vakna, Herre! Varför sover du?

Res dig upp! Förkasta oss inte för alltid!

25Varför gömmer du ditt ansikte för oss

och glömmer vårt lidande och förtryck?

26Vi har sjunkit ner i stoftet,

våra kroppar ligger nertryckta i jorden.

27Grip in, kom till vår hjälp!

Befria oss i din nåd.

Notas al pie

  1. 44:20 Uttrycket kan vara ett talesätt för att beskriva ödeläggelse och förstörelse.