New International Version

Psalm 44

Psalm 44[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A maskil.[b]

We have heard it with our ears, O God;
    our ancestors have told us
what you did in their days,
    in days long ago.
With your hand you drove out the nations
    and planted our ancestors;
you crushed the peoples
    and made our ancestors flourish.
It was not by their sword that they won the land,
    nor did their arm bring them victory;
it was your right hand, your arm,
    and the light of your face, for you loved them.

You are my King and my God,
    who decrees[c] victories for Jacob.
Through you we push back our enemies;
    through your name we trample our foes.
I put no trust in my bow,
    my sword does not bring me victory;
but you give us victory over our enemies,
    you put our adversaries to shame.
In God we make our boast all day long,
    and we will praise your name forever.[d]

But now you have rejected and humbled us;
    you no longer go out with our armies.
10 You made us retreat before the enemy,
    and our adversaries have plundered us.
11 You gave us up to be devoured like sheep
    and have scattered us among the nations.
12 You sold your people for a pittance,
    gaining nothing from their sale.

13 You have made us a reproach to our neighbors,
    the scorn and derision of those around us.
14 You have made us a byword among the nations;
    the peoples shake their heads at us.
15 I live in disgrace all day long,
    and my face is covered with shame
16 at the taunts of those who reproach and revile me,
    because of the enemy, who is bent on revenge.

17 All this came upon us,
    though we had not forgotten you;
    we had not been false to your covenant.
18 Our hearts had not turned back;
    our feet had not strayed from your path.
19 But you crushed us and made us a haunt for jackals;
    you covered us over with deep darkness.

20 If we had forgotten the name of our God
    or spread out our hands to a foreign god,
21 would not God have discovered it,
    since he knows the secrets of the heart?
22 Yet for your sake we face death all day long;
    we are considered as sheep to be slaughtered.

23 Awake, Lord! Why do you sleep?
    Rouse yourself! Do not reject us forever.
24 Why do you hide your face
    and forget our misery and oppression?

25 We are brought down to the dust;
    our bodies cling to the ground.
26 Rise up and help us;
    rescue us because of your unfailing love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:1 In Hebrew texts 44:1-26 is numbered 44:2-27.
  2. Psalm 44:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 44:4 Septuagint, Aquila and Syriac; Hebrew King, O God; / command
  4. Psalm 44:8 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi