New International Version

Psalm 40

Psalm 40[a]

For the director of music. Of David. A psalm.

I waited patiently for the Lord;
    he turned to me and heard my cry.
He lifted me out of the slimy pit,
    out of the mud and mire;
he set my feet on a rock
    and gave me a firm place to stand.
He put a new song in my mouth,
    a hymn of praise to our God.
Many will see and fear the Lord
    and put their trust in him.

Blessed is the one
    who trusts in the Lord,
who does not look to the proud,
    to those who turn aside to false gods.[b]
Many, Lord my God,
    are the wonders you have done,
    the things you planned for us.
None can compare with you;
    were I to speak and tell of your deeds,
    they would be too many to declare.

Sacrifice and offering you did not desire—
    but my ears you have opened[c]
    burnt offerings and sin offerings[d] you did not require.
Then I said, “Here I am, I have come—
    it is written about me in the scroll.[e]
I desire to do your will, my God;
    your law is within my heart.”

I proclaim your saving acts in the great assembly;
    I do not seal my lips, Lord,
    as you know.
10 I do not hide your righteousness in my heart;
    I speak of your faithfulness and your saving help.
I do not conceal your love and your faithfulness
    from the great assembly.

11 Do not withhold your mercy from me, Lord;
    may your love and faithfulness always protect me.
12 For troubles without number surround me;
    my sins have overtaken me, and I cannot see.
They are more than the hairs of my head,
    and my heart fails within me.
13 Be pleased to save me, Lord;
    come quickly, Lord, to help me.

14 May all who want to take my life
    be put to shame and confusion;
may all who desire my ruin
    be turned back in disgrace.
15 May those who say to me, “Aha! Aha!”
    be appalled at their own shame.
16 But may all who seek you
    rejoice and be glad in you;
may those who long for your saving help always say,
    “The Lord is great!”

17 But as for me, I am poor and needy;
    may the Lord think of me.
You are my help and my deliverer;
    you are my God, do not delay.

Notas al pie

  1. Psalm 40:1 In Hebrew texts 40:1-17 is numbered 40:2-18.
  2. Psalm 40:4 Or to lies
  3. Psalm 40:6 Hebrew; some Septuagint manuscripts but a body you have prepared for me
  4. Psalm 40:6 Or purification offerings
  5. Psalm 40:7 Or come / with the scroll written for me

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 40

Kanta sa Pagdayaw

1Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo,
kag ginpamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.
Daw pareho lang nga ginbatak niya ako sa lunangon nga buho ukon lamawan.
Kag gintungtong niya ako sa bato agod indi ako maano.
Gintudluan niya ako sang bag-o nga kanta,
kanta nga pagdayaw sa iya nga aton Dios.
Madamo nga tawo ang makakita sini,
kag magatahod sila kag magasalig sa Ginoo.
Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo,
kag wala nagadangop sa mga matinaas-taason nga nagasunod sa kabutigan.[a]

Ginoo nga akon Dios, wala sing may makapareho sa imo.
Madamo nga makatilingala nga mga butang ang ginhimo mo,
kag madamo ang imo mga plano sa amon.
Indi ko ini masaysay tanan kay puwerte kadamo.
Wala mo nagustuhan ang nagkalain-lain nga klase sang mga halad.
Wala ka nagpangayo sang mga halad nga ginasunog kag halad sa pagpakatinlo.
Sa baylo, ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo.
Gani nagsiling ako,
“Ari ako, handa nga magtuman sang imo mga sugo suno sa nasulat sa Kasulatan parte sa akon.[b]
O Dios ko, luyag ko nga tumanon ang imo kabubut-on.
Ang imo kasuguan ginahuptan ko sa akon tagipusuon.”

Ginasugid ko ang imo pagluwas[c] sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan.
Nahibaluan mo, Ginoo, nga indi ako mag-untat sa pagsugid sini.
10 Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon.[d]
Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas.
Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran[e] kon magtilipon kami sang imo katawhan
11 Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon.
Kabay pa nga ang imo gugma kag kamatuoran magatipig permi sa akon.
12 Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip.
Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita.
Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok,
kag tungod sini nadulaan ako sang kaisog.
13 Ginoo, palihog luwasa ako!
Buligi ako gilayon.
14 Kabay pa nga ang tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.
15 Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon matingala gid nga nahuy-an sila.
16 Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.
Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Ginoo.”

17 Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.
Kabay pa nga hunahunaon mo ako, Ginoo.
Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.
O Dios ko, buligi ako gilayon.

Notas al pie

  1. 40:4 kabutigan: ukon, butigon nga mga dios-dios.
  2. 40:7 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 40:9 pagluwas: ukon, pagkamatarong.
  4. 40:10 ang imo nga pagluwas sa akon: ukon, ang imo pagkamatarong.
  5. 40:10 kamatuoran: ukon, pagkamasaligan. Amo man sa bersikulo 11.