New International Version

Psalm 36

Psalm 36[a]

For the director of music. Of David the servant of the Lord.

I have a message from God in my heart
    concerning the sinfulness of the wicked:[b]
There is no fear of God
    before their eyes.

In their own eyes they flatter themselves
    too much to detect or hate their sin.
The words of their mouths are wicked and deceitful;
    they fail to act wisely or do good.
Even on their beds they plot evil;
    they commit themselves to a sinful course
    and do not reject what is wrong.

Your love, Lord, reaches to the heavens,
    your faithfulness to the skies.
Your righteousness is like the highest mountains,
    your justice like the great deep.
    You, Lord, preserve both people and animals.
How priceless is your unfailing love, O God!
    People take refuge in the shadow of your wings.
They feast on the abundance of your house;
    you give them drink from your river of delights.
For with you is the fountain of life;
    in your light we see light.

10 Continue your love to those who know you,
    your righteousness to the upright in heart.
11 May the foot of the proud not come against me,
    nor the hand of the wicked drive me away.
12 See how the evildoers lie fallen—
    thrown down, not able to rise!

Notas al pie

  1. Psalm 36:1 In Hebrew texts 36:1-12 is numbered 36:2-13.
  2. Psalm 36:1 Or A message from God: The transgression of the wicked / resides in their hearts.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 36

Psalmul 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău
    se află înăuntrul inimii mele:
Nu este frică de Dumnezeu
    înaintea ochilor lui.[a]
Căci se măguleşte prea mult în ochii săi
    ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.
Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare;
    a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.
Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său,
    stă pe o cale care nu este bună
        şi nu respinge răul.

Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri
    şi credincioşia Ta – până la nori!
Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu
    şi judecata Ta – ca adâncul cel mare!
Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!
    Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
    fiii oamenilor.[b]
Ei se satură de belşugul casei Tale
    şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieţii
    şi prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc,
    şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru,
    iar mâna celor răi să nu mă izgonească!
12 Au şi căzut făcătorii de rele!
    Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!

Notas al pie

  1. Psalmii 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbeşte celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
  2. Psalmii 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost / îngeri şi oameni, deopotrivă.