New International Version

Psalm 35

Psalm 35

Of David.

Contend, Lord, with those who contend with me;
    fight against those who fight against me.
Take up shield and armor;
    arise and come to my aid.
Brandish spear and javelin[a]
    against those who pursue me.
Say to me,
    “I am your salvation.”

May those who seek my life
    be disgraced and put to shame;
may those who plot my ruin
    be turned back in dismay.
May they be like chaff before the wind,
    with the angel of the Lord driving them away;
may their path be dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.

Since they hid their net for me without cause
    and without cause dug a pit for me,
may ruin overtake them by surprise—
    may the net they hid entangle them,
    may they fall into the pit, to their ruin.
Then my soul will rejoice in the Lord
    and delight in his salvation.
10 My whole being will exclaim,
    “Who is like you, Lord?
You rescue the poor from those too strong for them,
    the poor and needy from those who rob them.”

11 Ruthless witnesses come forward;
    they question me on things I know nothing about.
12 They repay me evil for good
    and leave me like one bereaved.
13 Yet when they were ill, I put on sackcloth
    and humbled myself with fasting.
When my prayers returned to me unanswered,
14     I went about mourning
    as though for my friend or brother.
I bowed my head in grief
    as though weeping for my mother.
15 But when I stumbled, they gathered in glee;
    assailants gathered against me without my knowledge.
    They slandered me without ceasing.
16 Like the ungodly they maliciously mocked;[b]
    they gnashed their teeth at me.

17 How long, Lord, will you look on?
    Rescue me from their ravages,
    my precious life from these lions.
18 I will give you thanks in the great assembly;
    among the throngs I will praise you.
19 Do not let those gloat over me
    who are my enemies without cause;
do not let those who hate me without reason
    maliciously wink the eye.
20 They do not speak peaceably,
    but devise false accusations
    against those who live quietly in the land.
21 They sneer at me and say, “Aha! Aha!
    With our own eyes we have seen it.”

22 Lord, you have seen this; do not be silent.
    Do not be far from me, Lord.
23 Awake, and rise to my defense!
    Contend for me, my God and Lord.
24 Vindicate me in your righteousness, Lord my God;
    do not let them gloat over me.
25 Do not let them think, “Aha, just what we wanted!”
    or say, “We have swallowed him up.”

26 May all who gloat over my distress
    be put to shame and confusion;
may all who exalt themselves over me
    be clothed with shame and disgrace.
27 May those who delight in my vindication
    shout for joy and gladness;
may they always say, “The Lord be exalted,
    who delights in the well-being of his servant.”

28 My tongue will proclaim your righteousness,
    your praises all day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:3 Or and block the way
  2. Psalm 35:16 Septuagint; Hebrew may mean Like an ungodly circle of mockers,

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 35

Psalmul 35

Al lui David

Răfuieşte-te, Doamne, cu cei ce se răfuiesc cu mine!
    Luptă-te cu cei ce se luptă cu mine!
Înarmează-Te cu scut şi cu pavăză!
    Ridică-Te, ca să-mi ajuţi!
Dezveleşte-Ţi suliţa şi lancea
    pentru prigonitorii mei![a]
Grăieşte sufletului meu:
    „Eu sunt mântuirea ta!“

Să fie ruşinaţi şi umiliţi
    cei ce caută să-mi ia viaţa;
să dea înapoi, să fie făcuţi de ruşine
    cei ce-mi plănuiau răul!
Să fie ca pleava luată de vânt
    şi să-i izgonească îngerul Domnului!
Întunecoasă şi alunecoasă să le fie calea,
    iar îngerul Domnului să-i urmărească!
Fără nici un motiv mi-au întins pe ascuns un laţ,
    fără nici un motiv au săpat o groapă sufletului meu.
De aceea să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate
    şi să fie prinşi în laţul pe care l-au întins pe ascuns pentru mine;
        să cadă în el în timpul prăpădului.
Atunci sufletul meu se va bucura în Domnul,
    mă voi veseli de mântuirea Lui.
10 Întreaga-mi fiinţă va exclama:
    Doamne, cine este ca Tine,
Care să-l scape pe cel sărac de cel mai tare decât el,
    pe cel sărac şi pe cel sărman – de jefuitorul lui?“

11 Nişte martori dezlănţuiţi se ridică
    şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
12 Astfel ei îmi răsplătesc cu rău pentru bine
    şi îmi pustiesc sufletul.
13 Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac
    şi îmi smeream sufletul prin post;
iar când rugăciunile îmi rămâneau fără răspuns,
14     ca un prieten, ba mai mult, ca un frate,
    umblam bocind, ca unul care-şi boceşte mama,
    cu capul plecat, cuprins de întristare.
15 Acum însă, când eu mă împiedic, ei se bucură şi se adună,
    se adună împotriva mea, lovindu-mă pe ascuns,
        sfâşiindu-mă fără încetare.
16 Ca nişte bufoni batjocoritori[b]
    scrâşnesc din dinţi împotriva mea!
17 Stăpâne, cât vei mai privi?
    Scapă-mi sufletul de pustiirile lor,
        şi preţioasa mea viaţă – de puii aceştia de lei!
18 Apoi Te voi lăuda în adunarea cea mare,
    Te voi onora în mijlocul unui norod fără număr.

19 Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept
    şi să nu tragă cu ochiul cei ce mă urăsc fără motiv!
20 Căci ei nu vorbesc de pace,
    ci urzesc înşelătorii
        împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
21 Vorbesc împotriva mea, zicând: „Ha! Ha!
    Ochii noştri şi-au văzut dorinţa împlinită!“

22 Doamne, Tu ai văzut; nu tăcea!
    Stăpâne, nu Te depărta de mine!
23 Ridică-Te, trezeşte-Te pentru apărarea mea,
    apără-mi pricina, Dumnezeul meu şi Stăpânul meu!
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu!
    Nu-i lăsa să se bucure de mine!
25 Nici măcar să nu gândească: „Aha! Ce bine!“
    Să nu zică: „L-am înghiţit!“

26 Să fie făcuţi de ruşine şi de râs
    cei ce se bucură de necazul meu!
Cu ruşine şi cu dezonoare să se îmbrace
    cei ce se ridică împotriva mea!
27 Să strige de veselie şi să se bucure
    cei ce îndrăgesc dreptatea mea,
cei se spun întotdeauna:
    „Mărit fie Domnul Care doreşte pacea[c] robului Său!“
28 Atunci limba mea va vesti dreptatea Ta
    şi lauda Ta toată ziua!

Notas al pie

  1. Psalmii 35:3 Sau: suliţa şi închide calea / prigonitorilor mei!
  2. Psalmii 35:16 Sensul ebraic al versului este nesigur; LXX: M-au pus la încercare, m-au batjocorit cu dispreţ
  3. Psalmii 35:27 Ebr.: şalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare