New International Version

Psalm 25

Psalm 25[a]

Of David.

In you, Lord my God,
    I put my trust.

I trust in you;
    do not let me be put to shame,
    nor let my enemies triumph over me.
No one who hopes in you
    will ever be put to shame,
but shame will come on those
    who are treacherous without cause.

Show me your ways, Lord,
    teach me your paths.
Guide me in your truth and teach me,
    for you are God my Savior,
    and my hope is in you all day long.
Remember, Lord, your great mercy and love,
    for they are from of old.
Do not remember the sins of my youth
    and my rebellious ways;
according to your love remember me,
    for you, Lord, are good.

Good and upright is the Lord;
    therefore he instructs sinners in his ways.
He guides the humble in what is right
    and teaches them his way.
10 All the ways of the Lord are loving and faithful
    toward those who keep the demands of his covenant.
11 For the sake of your name, Lord,
    forgive my iniquity, though it is great.

12 Who, then, are those who fear the Lord?
    He will instruct them in the ways they should choose.[b]
13 They will spend their days in prosperity,
    and their descendants will inherit the land.
14 The Lord confides in those who fear him;
    he makes his covenant known to them.
15 My eyes are ever on the Lord,
    for only he will release my feet from the snare.

16 Turn to me and be gracious to me,
    for I am lonely and afflicted.
17 Relieve the troubles of my heart
    and free me from my anguish.
18 Look on my affliction and my distress
    and take away all my sins.
19 See how numerous are my enemies
    and how fiercely they hate me!

20 Guard my life and rescue me;
    do not let me be put to shame,
    for I take refuge in you.
21 May integrity and uprightness protect me,
    because my hope, Lord,[c] is in you.

22 Deliver Israel, O God,
    from all their troubles!

Notas al pie

  1. Psalm 25:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 25:12 Or ways he chooses
  3. Psalm 25:21 Septuagint; Hebrew does not have Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia