New International Version

Psalm 145

Psalm 145[a]

A psalm of praise. Of David.

I will exalt you, my God the King;
    I will praise your name for ever and ever.
Every day I will praise you
    and extol your name for ever and ever.

Great is the Lord and most worthy of praise;
    his greatness no one can fathom.
One generation commends your works to another;
    they tell of your mighty acts.
They speak of the glorious splendor of your majesty—
    and I will meditate on your wonderful works.[b]
They tell of the power of your awesome works—
    and I will proclaim your great deeds.
They celebrate your abundant goodness
    and joyfully sing of your righteousness.

The Lord is gracious and compassionate,
    slow to anger and rich in love.

The Lord is good to all;
    he has compassion on all he has made.
10 All your works praise you, Lord;
    your faithful people extol you.
11 They tell of the glory of your kingdom
    and speak of your might,
12 so that all people may know of your mighty acts
    and the glorious splendor of your kingdom.
13 Your kingdom is an everlasting kingdom,
    and your dominion endures through all generations.

The Lord is trustworthy in all he promises
    and faithful in all he does.[c]
14 The Lord upholds all who fall
    and lifts up all who are bowed down.
15 The eyes of all look to you,
    and you give them their food at the proper time.
16 You open your hand
    and satisfy the desires of every living thing.

17 The Lord is righteous in all his ways
    and faithful in all he does.
18 The Lord is near to all who call on him,
    to all who call on him in truth.
19 He fulfills the desires of those who fear him;
    he hears their cry and saves them.
20 The Lord watches over all who love him,
    but all the wicked he will destroy.

21 My mouth will speak in praise of the Lord.
    Let every creature praise his holy name
    for ever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 145:1 This psalm is an acrostic poem, the verses of which (including verse 13b) begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 145:5 Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); Masoretic Text On the glorious splendor of your majesty / and on your wonderful works I will meditate
  3. Psalm 145:13 One manuscript of the Masoretic Text, Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); most manuscripts of the Masoretic Text do not have the last two lines of verse 13.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii